pixelg
sprzedaż nieruchomości - 2020-01-30 - BVT SPÓŁKA AKCYJNA (BVT)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż nieruchomości - komunikat spółki BVT SPÓŁKA AKCYJNA (BVT) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2020

Data sporządzenia: 2020-01-30
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Sprzedaż nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie ("Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 10/2018 z dnia 29 marca 2018 r. (w którym Spółka informowała o zakupie dwóch wierzytelności z sektora bankowego zabezpieczonych hipotecznie) oraz ESPI nr 32/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w którym Spółka poinformowała o zawarciu ugody z dłużnikami w formie aktu notarialnego "datio in solutium", na mocy której na Spółkę została przeniesiona własność nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2020 r. Spółka podpisała w formie Aktu Notarialnego umowę, mocą której zbyła na rzecz osoby trzeciej przejętą w posiadanie nieruchomość. Nieruchomość ta została zbyta za kwotę 160 tys. zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-30Robert GądekPrezes ZarząduRobert Gądek


Nazwa jednostki:BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BVT S.A.
Adres:Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów
Telefon:+48 14 657 50 71
NIP:9930653149
REGON:243210870

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
BVT SA
BVT
2020-03-20 wypłata odsetek od obligacji serii E
2020-03-20 wypłata odsetek od obligacji serii E
2020-03-16 wypłata odsetek od obligacji serii H
2020-03-11 raport miesięczny II.2020
2020-02-28 wypłata odsetek od obligacji serii F
2020-02-14 SA - Q4
2020-02-14 informacja o zakupie wierzytelności
2020-02-13 wyniki styczeń 2020 roku

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy