pixelg
kupno aktywów o znacznej wartości - 2020-01-27 - CARLSON INVESTMENTS SPÓLKA AKCYJNA (CARLSON)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno aktywów o znacznej wartości - komunikat spółki CARLSON INVESTMENTS SPÓLKA AKCYJNA (CARLSON) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2020

Data sporządzenia: 2020-01-27
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
CARLSON INVESTMENTS S.A. - nabycie aktywów o znacznej wartości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), iż w dniu 27 stycznia 2020r. nabył 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki: GAUDI MANAGMENT S.A. w Warszawie działającej pod adresem: ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296454, REGON: 141194940, NIP: 5252422312 W dniu 27 stycznia 2020 r. została dokończona operacja nabywania udziałów od dotychczasowymi właścicieli GAUDI MANAGMENT S.A. Nabyte przez CARLSON INVESTMENTS S.A. akcje stanowią 100% kapitału zakładowego GAUDI MANAGMENT S.A. oraz reprezentują 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki. Zgodnie z umową Spółki wszystkie akcje nie są uprzywilejowane .
Łączna cena za którą Emitent nabył akcje wynosi 7 143 420.00 (słownie: siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych 00/100).
Źródłem finansowania zakupu akcji są środki z emisji akcji serii O .
GAUDI MANAGMENT S.A. jest spółką kapitałowo-doradczą, której głównym aktywem jest pakiet 2948 udziałów w spółce CARLSON CAPITAL PARTNERS Sp. z o.o.
Carlson Capital Partners j Sp. z o.o. jest spółką doradczo inwestycyjną wyspecjalizowaną w doradztwie przy fuzjach i przejęciach, poszukiwaniu kapitału dla spółek, przygotowaniem spółek do upublicznienia, pozyskiwaniem funduszy typu Private Equity i Venture Capital oraz wielu innych aspektach doradztwa biznesowego.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-27Aleksander GruszczyńskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:CARLSON INVESTMENTS SPÓLKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CARLSON INVESTMENTS S.A.
Adres:Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa
Telefon:+48 662 989 999
Fax:22 328 80 66
Email:office@carlsoninvestments.pl
www:www.carlsoninvestments.pl
NIP:6342463031
REGON:277556406

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR