pixelg
kandydatura do RN - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

kandydatura do RN

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr37/2019
Data sporządzenia:2019-06-13
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej CCC S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: Emitent ), działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury Pana Filipa Gorczycy na członka Rady Nadzorczej Spółki. Otrzymane od akcjonariusza życiorys zawodowy kandydata oraz zgłoszenie, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Emitent informuje, że Pan Filip Gorczyca złożył oświadczenie, że spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Zgłoszenie_Filip_Gorczyca_CCC.pdfZawiadomienie o zgłoszeniu kandydata do RN
Filip Gorczyca - życiorys zawodowy.pdfŻyciorys kandydata do RN - Filip Gorczyca
zgoda_Filip_Gorczyca.pdfOświadczenie kandydata do RN
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-13Marcin CzyczerskiPrezes Zarządu
2019-06-13Mariusz GnychWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:CCC S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:CCC
Adres:Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon:076 845 84 00
Fax:076 845 84 31
Email:ccc@ccc.eu
www:www.ccc.eu
NIP:6922200609
REGON:390716905

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CCC SA
CCC
2019-10-04 zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2019-10-01 wyniki za Q3.2019
2019-09-27 kupno akcji przez Ultro Holding SCSp
2019-09-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-09-26 WZ - podjęte uchwały: zmiana roku obrotowego
2019-09-03 SA - PSr
2019-09-01 utworzenie rezerwy w związku z nieostateczną decyzją organu podatkowego
2019-08-29 WZ - projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d