Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za 2017r. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC ZA 2017R.

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2018

Data sporządzenia: 2018-03-12
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za 2017r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za 2017 rok oraz wartości porównawcze za rok 2016 w wysokości, w jakiej były raportowane:

Przychody ze sprzedaży: 4 194 mln PLN (+31,7 % rdr), w tym z kanału e-commerce 606 mln PLN (+111% rdr),
Zysk brutto na sprzedaży: 2 150 mln PLN (+28% rdr), w tym z kanału e-commerce 250 mln PLN (+104% rdr),
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu: 1732 mln PLN (+30% rdr), Pozostałe przychody i koszty operacyjne (saldo): -13 mln PLN wobec +26 mln PLN (2016), w tym ujemne różnice kursowe -29 mln PLN (dodatnie 13 mln PLN w 2016)
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 405 mln PLN (+8,4% rdr), w tym z kanału e-commerce 88 mln PLN (+72% rdr),
EBITDA: 502 mln PLN (+12% rdr), w tym z kanału e-commerce 90 mln PLN (+72% rdr), EBITDA bez uwzględnienia kosztów programu motywacyjnego 510 mln PLN,
Saldo przychodów i kosztów finansowych: -64 mln PLN (-33 mln PLN w 2016), w tym różnice kursowe -18 mln PLN (-2 mln PLN w 2016), Zysk brutto: 341 mln PLN (bez zmian rdr), Zysk netto: 303 mln PLN (-4% rdr), w tym przypisany akcjonariuszom mniejszościowym 15 mln PLN.
Wybrane dane bilansowe na 31.12.2017:

Stan zapasów: 1418 mln PLN (+37% rdr, -6% licząc kwartał do kwartału), w tym z kanału e-commerce 164 mln PLN (+77% rdr, -19% licząc kwartał do kwartału), Stan zobowiązań handlowych: 236 mln PLN (+29% rdr), Stan należności handlowych: 96 mln PLN (+4% rdr),
Kapitał własny: 1 168 mln PLN (-5,5% rdr), po uwzględnieniu zmiany wyceny zobowiązania do zakupu 25,01% akcji Eobuwie.pl SA (wzrost wyceny o 534 mln PLN),
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 512 mln (+257% rdr), Zadłużenie netto: 405 mln PLN, wartość wskaźnika dług netto/EBITDA 0,8 (1,5 na 31.12.2016).
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (OCF) wyniosły +78 mln PLN (+174 w 2016). Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej wyniosły +515 mln PLN (-10 w 2016).
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej wyniosły -222 mln PLN (-362 w 2016).
Łączna powierzchnia handlowa Grupy na dzień 31.12.2017 wyniosła 536 tys. m2 a liczba sklepów 925. Wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych wyniósł w 2017 roku 10,8% licząc rok do roku.

Zastrzeżenie: Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za 2017 rok jest nadal w trakcie przygotowywania, a jego publikacja nastąpi 26 marca 2017.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-12Marcin CzyczerskiWiceprezes Zarządu
2018-03-12Mariusz GnychWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:CCC S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:CCC
Adres:Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon:076 845 84 00
Fax:076 845 84 31
Email:ccc@ccc.eu
www:www.ccc.eu
NIP:6922200609
REGON:390716905

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

CCC SA

CCC
2019-03-16 WZ - uzupełnienie projektów uchwał
2019-03-14 SA-R
2019-03-14 SA-RS
2019-03-08 powołanie prezesa zarządu
2019-03-02 wyniki za Q4.2018
2019-03-01 raport miesięczny II.2019
2019-02-28 WZ - projekty uchwał
2019-02-28 WZ - zwołanie walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d