zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr24/2019

Data sporządzenia: 2019-04-26
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawarcie aneksu do umowy przez Spółkę Zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 kwietnia 2019 roku, podmiot zależny od Emitenta, CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach otrzymał podpisany aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 24 kwietnia 2019 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym RB nr 51/2014 z dnia 16 października 2014 roku.
Niniejszy aneks zmienił limit kredytowy do łącznej kwoty 600.000.000,00 PLN (słownie: sześćset milionów złotych, 00/100); poprzednia wartość: 500.000.000,00 PLN, w ramach którego Bank udzielił Spółce limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym. Wraz ze zmianą kwoty limitu zmianie uległa wartość zabezpieczenia umowy w postaci hipoteki umownej do wysokości 600.000.000,00 PLN na prawie własności przysługującym podmiotowi powiązanemu (CCC Factory Sp. z o.o.) w zakresie nieruchomości gruntowej położonej w Polkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00049122/0 oraz ustanowiono hipotekę umowną łączną do wysokości 600.000.000,00 PLN na nieruchomościach położonych w Polkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze KW LE1U/00078548/4 oraz KW LE1U/00078614/8, stanowiących własność CCC S.A.

Pozostałe warunki nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-26Marcin CzyczerskiPrezes Zarządu
2019-04-26Mariusz GnychWiceorezes Zarządu


Nazwa jednostki:CCC S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:CCC
Adres:Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon:076 845 84 00
Fax:076 845 84 31
Email:ccc@ccc.eu
www:www.ccc.eu
NIP:6922200609
REGON:390716905

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

CCC SA

CCC
2019-06-19 korekta RB dot. wypłaty dywidendy
2019-06-18 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-18 powołanie RN
2019-06-18 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,48 zł/akcja, pokrycie straty, powołanie RN, zmiana statutu
2019-06-18 wypłata dywidendy 0,48 zł/akcja
2019-06-13 kandydatura do RN
2019-06-13 kandydatury do RN
2019-06-12 kandydatura do RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d