zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2019

Data sporządzenia: 2019-05-10
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 maja 2019 roku, podmiot zależny od Emitenta, eobuwie.pl S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze otrzymał podpisany aneks z dnia 9 maja 2019 roku do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 26 października 2017 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57.

Niniejszy aneks podwyższył limit kredytowy do łącznej kwoty 260.000.000,00 PLN, słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów złotych, 00/100 (poprzednia wartość 160.000.000,00 PLN), w ramach którego Bank udzielił Spółce limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej 250.000.000,00 PLN (poprzednia wartość: 150.000.000,00 PLN) oraz w formie gwarancji bankowych i akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 20.000.000,00 PLN.

Zabezpieczenie umowy stanowią m.in.: hipoteka umowna do wysokości 260.000.000,00 PLN na nieruchomości gruntowej położonej w Zielonej Górze, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1E/00118850/9, stanowiącej własność eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki) wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z tej nieruchomości oraz zastaw rejestrowy na należących do Spółki zapasach wyrobów gotowych o wartości min. 260.000.000,00 PLN (najwyższa suma zabezpieczenia 120% kwoty limitu), zastaw rejestrowy na należącym do eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. na środku trwałym sorterze zlokalizowanym w Nowy Kisielin (najwyższa suma zabezpieczenia 150% kwoty Limitu) wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-10Marcin CzyczerskiPrezes Zarządu
2019-05-10Mariusz GnychWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:CCC S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:CCC
Adres:Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon:076 845 84 00
Fax:076 845 84 31
Email:ccc@ccc.eu
www:www.ccc.eu
NIP:6922200609
REGON:390716905

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CCC SA
CCC
2019-08-19 wyniki Q2.2019
2019-08-19 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2019-07-23 rejestracja w KRS zmiany statutu
2019-07-12 rozliczenie przymusowego wykupu akcji Gino Rossi SA
2019-07-01 raport miesięczny VI.2019
2019-06-19 korekta RB dot. wypłaty dywidendy
2019-06-18 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-18 powołanie RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d