zwarcie umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Gino Rossi SA - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZWARCIE UMOWY OBJĘCIA AKCJI W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM GINO ROSSI SA

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr32/2019

Data sporządzenia: 2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawarcie umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Gino Rossi S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku zawarł ze spółką Gino Rossi S.A. ( Gino Rossi ) umowę objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Gino Rossi ( Umowa ). W ramach Umowy Emitent przyjął ofertę objęcia w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 120.500.000 (sto dwadzieścia milionów pięćset tysięcy) nowoutworzonych akcji w kapitale zakładowym Gino Rossi, tj. akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 60.250.000 zł (sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), po cenie emisyjnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję i łącznej cenie emisyjnej 60.250.000 zł (sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) ( Akcje ). Akcje będą akcjami zwykłymi, imiennymi, serii K, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia, które wyemitowane zostaną w ramach podwyższonego kapitału zakładowego Gino Rossi, dokonanego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gino Rossi, które odbyło się w dniu 20 marca 2019 r.
Rozliczenie ceny emisyjnej nastąpi poprzez umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności stron.

Po rejestracji podwyższenia przez sąd rejestrowy Emitent posiadać będzie łącznie 153 783 510 akcji stanowiących 90,02% w kapitale zakładowym Gino Rossi i uprawniających do łącznie 153 783 510 głosów na walnym zgromadzeniu Gino Rossi, tj. 90,02% ogólnej liczby głosów w Gino Rossi.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-24Marcin CzyczerskiPrezes Zarządu
2019-05-24Karol PółtorakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:CCC S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:CCC
Adres:Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon:076 845 84 00
Fax:076 845 84 31
Email:ccc@ccc.eu
www:www.ccc.eu
NIP:6922200609
REGON:390716905

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d