pixelg
uzupełnienie RB dot. zaleceń KNF - 2019-11-22 - CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (CFI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

uzupełnienie RB dot. zaleceń KNF - komunikat spółki CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (CFI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr29/2019

Data sporządzenia: 2019-11-22
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Uzupełnienie Raportu Bieżącego 18/2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Emitent ) w wykonaniu zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, w nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2019 podaje do publicznej wiadomości, iż:
1. umowa sprzedaży udziałów w Spółce INWEST spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Opolska 12, 31-323 Kraków, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010293, NIP 945186915, REGON: 351606073, została zawarta w dniu 18 czerwca 2019 roku.
Warunek jaki był ustalony w ww. umowie to przedłożenie przez sprzedających Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. wraz z listą obecności z podpisami poświadczonymi przez notariusza wraz z uchwałą, powołującą w skład zarządu Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. Michała Kawczyńskiego, Tomasza Bujaka, Michała Bartczaka.
2. umowy z osobami fizycznymi akcjonariuszami Spółki Korporacja Gospodarcza efekt o których mowa w pkt 2 Raportu bieżącego nr 18/2019 zostały zawarte w dniu 18 czerwca 2019 roku. Warunek jaki był ustalony w ww. umowach to przedłożenie przez sprzedających Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. wraz z listą obecności z podpisami poświadczonymi przez notariusza wraz z uchwałą, powołującą w skład zarządu Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A. Michała Kawczyńskiego, Tomasza Bujaka, Michała Bartczaka.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Joanna Feder-KawczyńskaPrezes ZarząduJoanna Feder-Kawczyńska


Nazwa jednostki:CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CFI HOLDING S.A.
Adres:Teatralna 10-12, 50-055 Wrocław
Telefon:71 327 55 11
Fax:71 352 63 21
Email:intakus@intakus.pl
www:www.intakus.pl
NIP:898-10-51-431
REGON:930175372

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CFI Holding SA
CFI
2020-07-03 zmiana przewodniczącego RN
2020-07-03 powołanie członka RN
2020-07-03 rezygnacja członka RN
2020-07-01 zmiana terminu publikacji SA-Q1
2020-07-01 formularz skonsolidowanego raportu rocznego
2020-07-01 formularz raportu rocznego
2020-06-19 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-21 zmiana terminu publikacji SA-R, SA-RS i SA-QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy