Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr36/2017

Data sporządzenia: 2017-08-12
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki CFI Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ( Emitent , Spółka ) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki (po rekomendacji Komitetu Audytu) podjęła uchwałę o przedłużeniu umowy z biegłym rewidentem spółką PKF CONSULT Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok 1B, NIP 5210527710, REGON 010143080, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 oraz zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579479, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017-2018.
O wyborze tego podmiotu Emitent informował raportem bieżącym 20/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku.
Przedmiotem zmiany umowy będzie, badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za lata 2017 i 2018 w oparciu o zasady MSR i MSSF. Spółka w ostatnich latach korzystała już wcześniej z usług PKF Consult Sp. z o.o. w zakresie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-12Michał KawczyńskiWiceprezes ZarząduMichał Kawczyński


Nazwa jednostki:CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CFI HOLDING S.A.
Adres:Teatralna 10-12, 50-055 Wrocław
Telefon:71 327 55 11
Fax:71 352 63 21
Email:intakus@intakus.pl
www:www.intakus.pl
NIP:898-10-51-431
REGON:930175372

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

CFI Holding SA

CFI
2018-06-15 zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2018-06-09 WZ - zmiana porządku obrad
2018-06-09 zakończenie Subskrypcji prywatnej akcji serii F
2018-06-07 WZ - wniosek o zmianę porządku obrad
2018-06-01 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CFI HOLDING S.A.
2018-05-29 SA-QS1
2018-04-30 SA-RS
2018-04-27 SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d