pixelg
aktualizacja informacji o wynikach toczących się sporów sądowych dot. sprzedaży leku Salmex - 2020-01-13 - CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA (CLNPHARMA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

aktualizacja informacji o wynikach toczących się sporów sądowych dot. sprzedaży leku Salmex - komunikat spółki CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA (CLNPHARMA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr1/2020

Data sporządzenia: 2020-01-13
Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji o wynikach toczących się sporów sądowych dotyczących sprzedaży leku Salmex w Polsce i na wybranych rynkach europejskich
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W odniesieniu do informacji zawartych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. ( Spółka ) w 2018 r. w sprawie pozwów wniesionych przez spółki z Grupy GlaxoSmithKline ( GSK ) w związku z rzekomym naruszeniem znaków towarowych i praw autorskich do produktów inhalacyjnych w formie dysku firmy GSK, a także rzekomych działań nieuczciwej konkurencji przypisywanych Celon Pharma S.A. oraz Glenmark, w stosunku do leku Salmex, występującym pod nazwami handlowymi: Stalpex, Salflutin i Asthmex, na wybranych rynkach europejskich, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 stycznia 2020 r., w wyniku rozmów trójstronnych między GSK, Glenmark Group ( Glenmark ) a Spółką (zwanymi łącznie Stronami ) Strony zawarły ugodę.
W wyniku ugody Strony wycofają się z licznych postępowań sądowych dotyczących leku Salmex w Polsce i na rynkach europejskich objętych umową dystrybucyjną zawartą między Celon Pharma S.A. a Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited, obejmującą: Czechy, Danię , Finlandię, Niemcy, Islandię, Irlandię, Włochy, Luksemburg, Maltę, Gibraltar, Holandię, Norwegię, Rumunię, Słowację, Szwecję i Wielką Brytanię.

Ugoda zawarta między stronami pozwoli Spółce Celon Pharma S.A. i Glenmark sprzedawać lek Salmex w Polsce i na wybranych rynkach europejskich, w uzgodnionym kształcie inhalatora bez ryzyka naruszania praw własności intelektualnej.

W opinii Zarządu Spółki, dzięki zawartej umowie, realizacja strategii sprzedaży eksportowej w 2020 roku i kolejnych okresach zostanie wznowiona.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Maciej WieczorekPrezes Zarządu Maciej Wieczorek


Nazwa jednostki:CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CELON PHARMA S.A.
Adres:Ogrodowa 2A, 05-092 Kiełpin
NIP:118-16-42-061
REGON:015181033

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy