pixelg
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego EBI nr 23/2019 z dnia 21 marca 2019 r. - 2020-02-18 - Columbus Energy (COLUMBUS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego EBI nr 23/2019 z dnia 21 marca 2019 r. - komunikat spółki Columbus Energy (COLUMBUS) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiColumbus Energy
Nazwa skrócona jednostkiCLC
Numer w roku:2/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka, Emitent) niniejszym publikuje korektę skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 opublikowanego w dniu 21 marca 2019 roku w systemie EBI raportem nr 23/2019. Niniejsza korekta stanowi uzupełnienie na str. 31-32 raportu o plik ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Emitenta odnośnie zastrzeżenia biegłego rewidenta. Pozostała treść raportu rocznego za rok 2018 nie uległa zmianie. Spółka oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Plik
CLC skonsolidowany raport roczny 2018_.pdf (11252 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Columbus Energy SA
COLUMBUS
2020-03-26 podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej
2020-03-22 Korekta SA - R
2020-03-21 Jednostkowy raport roczny Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2019
2020-03-21 SA-RS
2020-03-16 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-03-13 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2020-03-13 podpisanie umów z autoryzowanym doradcą
2020-03-10 rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy