pixelg
powołanie prokurenta - 2020-02-20 - Columbus Energy (COLUMBUS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie prokurenta - komunikat spółki Columbus Energy (COLUMBUS) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiColumbus Energy
Nazwa skrócona jednostkiCLC
Numer w roku:4/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje, że w dniu 20 lutego 2020 roku uchwałą Zarządu nr 1/02/2020 z dniem podjęcia niniejszej uchwały została udzielona prokura samoistna Panu Michałowi Gondek. Pan Michał Gondek zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Gondek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. O powołanym Prokurencie Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. Życiorys zawodowy Prokurenta zostanie opublikowany również na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect .
Plik
CLE Formularz Prokurent MG - 2020-02-20.pdf (583 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Columbus Energy SA
COLUMBUS
2020-03-26 podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej
2020-03-22 Korekta SA - R
2020-03-21 Jednostkowy raport roczny Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2019
2020-03-21 SA-RS
2020-03-16 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-03-13 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2020-03-13 podpisanie umów z autoryzowanym doradcą
2020-03-10 rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy