pixelg
realizacja zapisów umowy inwestycyjnej - 2020-02-27 - COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (COLUMBUS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

realizacja zapisów umowy inwestycyjnej - komunikat spółki COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (COLUMBUS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2020

Data sporządzenia: 2020-02-27
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Realizacja zapisów umowy inwestycyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. informuje, że otrzymał informację od Everest Investments S.A., jednego z sygnatariuszy Umowy Inwestycyjnej, iż w dniu 26 lutego 2020 roku została podpisana umowa sprzedaży pomiędzy: Dawidem Kmiecikiem tj. osobą fizyczną będącą wspólnikiem spółki Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, a Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Everest"). Na podstawie niniejszej Umowy Dawid Kmiecik sprzedał Everest 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym spółki Nexity Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, za łączną cenę w wysokości 980.000,- zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto, która to zostanie zapłacona przez Everest w terminie 7 tygodni od dnia zawarcia niniejszej Umowy na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
Ponadto Strony Umowy oświadczyły, iż Sprzedającemu będzie przysługiwać prawo odkupu Udziałów w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku za Cenę, pod warunkiem, iż w tym terminie nie ziszczą się łącznie kolejne, istotne dla Sprzedającego etapy inwestycji określone w Umowie Inwestycyjnej.
Prawo odkupu Udziałów Dawid Kmiecik wykona poprzez oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, które prześle Everest w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, pod rygorem nieważności. Columbus Energy S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż stanowi ona kolejny krok uzgodnień inwestycyjnych i w przyszłości będzie miała wpływ na sytuację finansową Emitenta i Grupy Kapitałowej
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-27Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
2020-02-27Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
2020-02-27Janusz SternaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:COLUMBUS ENERGY S.A.
Adres:Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków
Telefon:+48 12 307 30 96
Fax:+48 12 311 33 13
Email:gielda@columbusenergy.pl
www:www.columbusenergy.pl
NIP:9492163154
REGON:241811803

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Columbus Energy SA
COLUMBUS
2020-03-26 podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej
2020-03-22 Korekta SA - R
2020-03-21 Jednostkowy raport roczny Columbus Energy S.A. za rok obrotowy 2019
2020-03-21 SA-RS
2020-03-16 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-03-13 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2020-03-13 podpisanie umów z autoryzowanym doradcą
2020-03-10 rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy