pixelg
podpisanie umowy z producentem wykonawczym na realizację filmu z Urszulą Radwańską - 2019-12-10 - THUNDERBOLT SPÓŁKA AKCYJNA (COMPRESS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie umowy z producentem wykonawczym na realizację filmu z Urszulą Radwańską - komunikat spółki THUNDERBOLT SPÓŁKA AKCYJNA (COMPRESS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr38/2019

Data sporządzenia: 2019-12-10
Skrócona nazwa emitenta
THUNDERBOLT S.A.
Temat
Podpisanie umowy z producentem wykonawczym na realizację filmu z Urszulą Radwańską
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Thunderbolt S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2019 r. podpisał z Forma Production sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Forma ) umowę ( Umowa ), której przedmiotem jest formatowanie dwóch serii odcinków filmu z Urszulą Radwańską oraz produkcja wykonawcza i nadzór producencki filmu pod roboczym tytułem TopLevelTennis , składający się z 10 odcinków na serię ( Film ). Strony uregulowały w Umowie, że Forma przenosi na rzecz Spółki wszelkie prawa majątkowe do swojego wkładu w Filmie na zasadach i warunkach opisanych w Umowie. Forma zobowiązała się wykonać Film w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. W ramach Umowy, Forma zobowiązana jest przede wszystkim do stworzenia koncepcji produkcyjnej i artystycznej Filmu, w oparciu o scenariusz i zgodnie z ustaleniami reżysera, twórcami i Spółką oraz nadzoru produkcyjnego przy całej produkcji Filmu wg stworzonej koncepcji.
Z tytułu prawidłowego wykonania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz za udzielenie zgód, o których mowa w Umowie i w zakresie w niej opisanym, Formie przysługiwać będzie wynagrodzenie w ryczałtowej kwocie 206.101,44 zł. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy. W ramach wynagrodzenia, Forma przenosi na Spółkę autorskie prawa majątkowe do Filmu bez ograniczeń terytorialnych, na warunkach i polach eksploatacji opisanych w Umowie.
Strony mają prawo rozwiązać Umowę z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-10Tomasz MrozowskiPrezes Zarządu
2019-12-10January CiszewskiCzłonek Zarządu
2019-12-10Łukasz GórskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:THUNDERBOLT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:THUNDERBOLT S.A.
Adres:Grzegórzecka 67D lok 26, 31-559 Kraków
Telefon:12 654 05 19
Fax:12 654 05 19
Email:ir@thunderbolt.com.pl
www:www.thunderbolt.com.pl
NIP:526-020-87-86
REGON:002010497

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy