pixelg
SA-PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚC
w walucie
data przekazania: 2019-08-23
PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-092Łomianki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiosenna22
(ulica)(numer)
(22) 751 79 10(22) 751 79 11
(telefon)(fax)
office@cormay.plwww.cormay.pl
(e-mail)(www)
1181872269140777556
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG315883508173678275
ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ5290-20921234-493
ZYSK ( STRATA ) BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM-816-10-190-2
ZYSK (STRATA ) NETTO-932-86-217-20
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -30761746-717412
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 56789-327913244-773
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -2406825-561195
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM 51307-70811965-167
SUMA BIALNSOWA (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018)1601601614983766737558
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018)138391277132552970
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018)278243002765446983
KAPITAŁ WŁASNY -OGÓŁEM (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018)1184971187002786927605
AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018)84205842051980419583
LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018)84205842058420584205
ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ-0,009-0,003-0,002-0,001
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNA AKCJĘ (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018)1,411,410,330,33
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG201861950347084600
ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ1107-1094258-258
ZYSK ( STRATA ) BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM819-1082191-255
ZYSK (STRATA ) NETTO819-1082191-255
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 491618791146443
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -982-3243-229-765
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -2398825-559195
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM 1536-539358-127
SUMA BIALNSOWA (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018)1392561255653275129201
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018)131301204930882802
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018)147841805134774198
KAPITAŁ WŁASNY -OGÓŁEM (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018)111342954652618622201
AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018)84205842051980419583
LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018)84205842058420584205
ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ0,010-0,0140,002-0,003
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNA AKCJĘ (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018)1,321,130,310,26

-Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu ( skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej ) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego 30-06-2019 /koniec poprzedniego roku obrotowego 31-12-2018-Wybrane dane finansowe ze skróconego bilansu ( skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej )prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego 30-06-2019 / koniec poprzedniego roku obrotowego 31-12-2018

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
1.GK_CORMAY_RS_H1_2019.pdfPółroczne Sprawozdanie Finansowe GK Cormay za I półrocze 2019
2.Sprawozdanie_Zarzadu_GK_CORMAY_H1_2019.pdfSprawozdanie Zarządu GK Cormay za I półrocze 2019
3.Raport_z_przegladu_GK_CORMAY_H1_2019.pdfRaport z przeglądu Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-23Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2019-08-23Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
2019-08-23Flavio Finotello Członek Zarządu


Nazwa jednostki:PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZ CORMAY S.A.
Adres:Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
Telefon:(22) 751 79 10
Fax:(22) 751 79 11
Email:office@cormay.pl
www:www.cormay.pl
NIP:1181872269
REGON:140777556

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PZ Cormay SA
CORMAY
2020-01-16 sprzedaż akcji przez TTL 1 sp. z o. o. na rzecz TOTAL FIZ
2020-01-14 terminarz raportów
2019-12-12 ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
2019-11-14 SA-QSr3
2019-09-18 rejestracja zmian statutu
2019-09-09 kupno akcji przez podmiot powiązany
2019-09-04 zgoda RN na nabycie akcji Orphee SA
2019-08-23 SA-PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR