pixelg
ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji - 2019-12-12 - PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA (CORMAY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji - komunikat spółki PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA (CORMAY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr25/2019
Data sporządzenia:2019-12-12
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ORPHÉE SA z siedzibą w Genewie (Szwajcaria)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ( Emitent ) informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r. ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 992.283 akcji wyemitowanych przez ORPHÉE SA z siedzibą w Genewie (Szwajcaria), o wartości nominalnej 0,10 CHF każda, oznaczonych kodem ISIN: CH0197761098 i znajdujących się w obrocie w alternatywnym systemie obrotu NewConnect (odpowiednio Akcje i ORPHÉE ), tj. wszystkich Akcji innych niż znajdujące się posiadaniu Emitenta lub ORPHÉE (Akcje własne) ( Wezwanie ).
Wezwanie jest ogłaszane zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 623, z póżn. zm.) ( Ustawa ), mając na względzie zamiar Emitenta, by doprowadzić do wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
Emitent jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. Cena Akcji w Wezwaniu została określona na 1,96 PLN za jedną Akcję. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje nastąpi w dniu 7 stycznia 2020 r., a zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje nastąpi w dniu 6 lutego 2020 r.
Treść Wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na nabycie przez Emitenta Akcji w ramach Wezwania, po cenie 1,96 PLN za jedną Akcję.
Załączniki
PlikOpis
CRM_wezwanie-ORP.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-12Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2019-12-12Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZ CORMAY S.A.
Adres:Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
Telefon:(22) 751 79 10
Fax:(22) 751 79 11
Email:office@cormay.pl
www:www.cormay.pl
NIP:1181872269
REGON:140777556

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy