WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WZ - ZWOŁANIE WALNEGO, PROJEKTY UCHWAŁ

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2019
Data sporządzenia:2019-05-21
Skrócona nazwa emitenta
CREEPY JAR S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CREEPY JAR S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Creepy Jar S.A. (Spółka) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) Creepy Jar S.A., na dzień 18 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 w Warszawie w biurze Zarządu mieszczącym się przy ulicy Człuchowskiej 9.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZA przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że wśród projektów uchwał znajduje się uchwała nr 19 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. Planowane zmiany Statutu dotyczą § 2 oraz § 19 ust 1 pkt a) Statutu. Pierwsza zmiana ma na celu przeniesienie siedziby Spółki z miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, gmina Stare Babice do m. st. Warszawy. Druga zmiana ma charakter porządkowy i polega na zmianie odesłania do innego paragrafu Statutu w jednym z punktów określających kompetencje Rady Nadzorczej Spółki.
Załączniki
PlikOpis
20190521 WAW Creepy Jar ogloszenie o zwolaniu ZWZ na 18.06.2019r..pdf
20190521 WAW Creepy Jar projekty uchwal ZWZ.pdf
20190521 WAW Creepy Jar informacja o liczbie akcji i głosow.pdf
20190521 WAW Creepy Jar formularz do glosowania.pdf
20190521 WAW Creepy Jar formularz pelnomocnictwa do glosowania - akcjonariusz os. prawna.pdf
20190521 WAW Creepy Jar formularz pelnomocnictwa do glosowania -akcjonariusz os. fizyczna.pdf


Nazwa jednostki:CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CREEPY JAR S.A.
Adres:Gościnna 11/28, 05-082 Stare Babice
NIP:1182136414
REGON:366335731

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Creepy Jar SA

CREEPYJAR
2019-06-18 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-18 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, zmiana statutu
2019-06-18 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, zmiana statutu
2019-06-07 zapowiedź premiery pełnej wersji gry Green Hell
2019-05-23 rezygnacja członka zarządu
2019-05-21 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-05-21 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-05-21 SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d