pixelg
WZ - zwołanie, projekty uchwał - 2020-02-21 - CWA (CWA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie, projekty uchwał - komunikat spółki CWA (CWA) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiCWA
Nazwa skrócona jednostkiCWA
Numer w roku:8/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Emitenta CWA S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 marca 2020 roku (dalej NWZ ), na godzinę 11:00, w Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2/ Projekty uchwał na NWZ 3/ Wzory pełnomocnictwa i formularz Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 2) i pkt. 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Plik
CWA S.A. - NWZ 2020 - ogłoszenie.pdf (1071 KB)
CWA S.A. - NWZ 2020 - projekty uchwał.pdf (691 KB)
CWA S.A. - NWZ 2020 - ogłoszenie o NWZ formularz pełnomocnictwa.pdf (555 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Mirosław JanuszewskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy