Raport roczny Browar Czarnków S.A. za 2017r. - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT ROCZNY BROWAR CZARNKÓW S.A. ZA 2017R.

2018-05-16 13:37:57

Nazwa jednostkiCZARNKÓW
Nazwa skrócona jednostkiBRO
Numer w roku:6/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd Spółki Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Kamionce ( Spółka , Emitent ) w załączeniu przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2017r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Plik
2018-05-16 - załącznik EBI 6-2018 - Raport roczny Browar Czarnków S.A. z rok 2017.pdf (432 KB)
2018-05-16 - załącznik EBI 6-2018 - Sprawozdanie finansowe Browar Czarnków S.A. za rok 2017.pdf (10639 KB)
2018-05-16 - załącznik EBI 6-2018 - Opinia i raport biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Browar Czarnków S.A. za rok 2017.pdf (1276 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Piotr ChęcielewskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Browar Czarnków SA

CZARNKOW
2018-05-16 WZ - zwołanie, projekty uchwał
2018-05-16 WZ - zwołanie, projekty uchwał
2018-05-16 Raport roczny Browar Czarnków S.A. za 2017r.
2018-05-14 zmiana terminu publikacji SA-R
2018-05-11 SA-Q1
2018-05-10 zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem oraz zawarcie umowy zastawu rejestrowego
2018-05-10 zawarcie aneksów do umów pożyczek z akcjonariuszami
2018-05-09 zawarcie aneksów do umów kredytowych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d