pixelg
wybór audytora - 2020-02-18 - DAMFINW (DAMFINW)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wybór audytora - komunikat spółki DAMFINW (DAMFINW) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiDAMFINW
Nazwa skrócona jednostkiDIN
Numer w roku:2/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 18.02.2020 r., wybrała podmiot SM- AUDYT KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA Stanisław Michalski, ul. Batorego 2a, 34-100 Wadowice, skr. p. 36, który jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę firm audytorskich pod numerem 714, celem przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres jej realizacji.
Imię i nazwiskoStanowisko
Agnieszka GujgoPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Damf Inwestycje SA
DAMFINW
2020-03-20 SA - R
2020-03-13 podpisanie aneksu do umowy pożyczki
2020-02-18 korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
2020-02-18 wybór audytora
2020-01-31 terminarz raportów
2019-11-18 kupno akcji przez Patro Invest OU
2019-11-15 kupno akcji przez Patro Invest OU
2019-11-08 SA-Q3

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy