pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-08 - DECORA SA (DECORA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki DECORA SA (DECORA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-08
DECORA SA
(pełna nazwa emitenta)
DECORAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
63-000Środa Wielkopolska
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Ignacego Prądzyńskiego24A
(ulica)(numer)
+48 61 28 64 200+48 61 28 54 975
(telefon)(fax)
ir@decora.plwww.decora.pl
(e-mail)(www)
7861000577630247715
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Skonsolidowane dane:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów235 000208 59754 54249 041
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży82 33468 34819 10916 069
Zysk (strata) ze sprzedaży27 74319 1276 4394 497
Zysk (strata) z działalności operacyjnej26 88116 7486 2393 938
EBITDA35 62121 8488 2675 137
Zysk (strata) brutto 25 73718 2685 9734 295
Zysk (strata) netto21 62617 7205 0194 166
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 91217 6285 4474 144
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(8 015)(5 631)(2 686)(1 324)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(10 990)(11 124)(2 551)(2 615)
Przepływy pieniężne netto razem907873210205
Aktywa / Pasywa razem218 434203 11149 94447 551
Aktywa trwałe104 67393 83123 93321 967
Aktywa obrotowe113 761109 28026 01125 584
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta141 054135 74932 25131 781
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania77 38067 36217 69215 770
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe4 9497131 132167
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe72 43066 64916 56115 604
Liczba akcji10 547 06310 547 063*10 547 06310 547 063*
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )2,051,680,480,39
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )13,3712,873,063,01
Jednostkowe dane:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów224 475197 28852 09946 383
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży75 18061 56117 44914 473
Zysk (strata) ze sprzedaży23 57016 3975 4703 855
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22 72014 1265 2733 321
EBITDA31 22218 7007 2464 396
Zysk (strata) brutto 21 65715 7035 0273 692
Zysk (strata) netto 18 00015 7354 1783 699
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 35114 3845 0843 382
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(6 013)(91)(2 221)(21)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(12 327)(11 112)(2 861)(2 612)
Przepływy pieniężne netto razem103 1812748
Aktywa / Pasywa razem197 865179 94245 24142 127
Aktywa trwałe97 18080 53422 22018 854
Aktywa obrotowe100 68599 40823 02123 273
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta114 021113 30426 07026 526
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania83 84466 63819 17015 601
Zobowiązania długoterminowe10 0267132 292167
Zobowiązania krótkoterminowe73 81865 92616 87815 434
Liczba akcji10 547 06310 547 06310 547 06310 547 063
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )1,711,490,400,35
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )10,8110,742,472,52
Dane ze skonsolidowanego bilansu na 31.12.2018:
Aktywa / Pasywa razem193 55645 013
Aktywa trwałe91 55021 291
Aktywa obrotowe102 00623 722
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta129 21230 049
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania64 34414 964
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe1 126262
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe63 21914 702
Liczba akcji10 547 063*10 547 063*
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )1,900,44
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )12,252,85
Dane z jednostkowego bilansu na 31.12.2018:
Aktywa / Pasywa razem170 19239 580
Aktywa trwałe77 77718 088
Aktywa obrotowe92 41521 492
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta106 56824 783
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania63 62414 796
Zobowiązania długoterminowe1 126262
Zobowiązania krótkoterminowe62 49814 534
Liczba akcji10 547 06310 547 063
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )1,680,39
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )10,102,35
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
DECORA_SSF_Q3_2019.pdfDECORA_SSF_Q3_2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08Waldemar OsuchPrezes Zarządu
2019-11-08Artur HibnerCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:DECORA SA
Nazwa skrócona jednoskti:DECORA
Adres:ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A, 63-000 Środa Wielkopolska
Telefon:+48 61 28 64 200
Fax:+48 61 28 54 975
Email:ir@decora.pl
www:www.decora.pl
NIP:7861000577
REGON:630247715

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Decora SA
DECORA
2020-09-14 WZ - korekta wykazu akcjonariuszy
2020-09-08 WZ - podjęte uchwały
2020-09-08 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-09-01 WZ - zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały
2020-08-28 SA - PSr
2020-08-11 wyniki I półrocze 2020
2020-08-11 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-25 zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy