pixelg
powołanie zarządu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

powołanie zarządu

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr23/2019
Data sporządzenia:2019-05-30
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka ) informuje, iż akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1 % akcji Spółki, działając na podstawie pkt 6.2.2 Statutu Spółki, powołał z dniem 30 maja 2019 roku Pana Jarosława Szanajcę na Członka i Prezesa Zarządu Spółki, Pana Janusza Zalewskiego na Członka i Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Pana Terry ego Roydona na Członka Zarządu Spółki.

Ponadto w dniu dzisiejszym, tj. 30 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Małgorzatę Kolarską na Członka i Wiceprezes Zarządu Spółki oraz Pana Mikołaja Konopkę na Członka Zarządu Spółki.
Zgodnie z pkt 6.2.3 Statutu Spółki, wszyscy Członkowie Zarządu zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu życiorysy powołanych Członków Zarządu oraz oświadcza, iż żaden z członków Zarządu nie prowadzi działalności zawodowej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Dom Development S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z Członków Zarządu nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Załączniki
PlikOpis
RB 23_2019 zał Życiorysy Członków Zarządu.pdfŻyciorysy Członków Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Jarosław SzanajcaPrezes Zarządu
2019-05-30Janusz ZalewskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DOM DEVELOPMENT S.A.
Adres:Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa
Telefon:22 351 68 78
Fax:22 351 63 11
Email:finanse@domd.pl
www:www.domd.pl
NIP:525-14-92-233
REGON:012212483

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Dom Development SA
DOMDEV
2019-10-03 wyniki Q3.2019
2019-08-23 SA-PSr
2019-07-03 wyniki Q2.2019
2019-06-27 rejestracja zmiany statutu
2019-06-05 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-05-30 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 9,05 zł/akcja, powołanie członków RN
2019-05-30 powołanie zarządu
2019-05-30 powołanie członków RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d