pixelg
wypowiedzenie umowy animatora na rynku NC - 2019-11-19 - easyCALL.pl (EASYCALL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wypowiedzenie umowy animatora na rynku NC - komunikat spółki easyCALL.pl (EASYCALL) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkieasyCALL.pl
Nazwa skrócona jednostkiECL
Numer w roku:9/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd spółki easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent ) informuje, że w dniu 19 listopada 2019 roku otrzymał oświadczenie Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie o wypowiedzeniu umowy z dnia 18 sierpnia 2018 roku o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect. Zgodnie z § 8 ust. 2 ww. umowy, ulegnie ona rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2019 roku. Emitent informuje jednocześnie, że rozpoczyna negocjacje z innymi podmiotami świadczącymi usługi animatorów na rynku NewConnect celem zawarcia umowy o zapewnienie obsługi animatora z uwzględnieniem terminu rozwiązania dotychczasowej umowy, tak by zapewnić nieprzerwaną obsługę Emitenta w tym zakresie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Imię i nazwiskoStanowisko
Piotr MazurkiewiczCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
easyCALL.pl SA
EASYCALL
2020-07-09 WZ - uzupełnienie porządku obrad
2020-07-09 WZ - uzupełnienie porządku obrad
2020-07-01 WZ - uzupełnienie dokumentów na walne
2020-07-01 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-01 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-25 SA - R
2020-06-23 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-05-28 zmiana terminu publikacji SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy