pixelg
SA - QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPZR
w walucie
data przekazania: 2019-05-17
KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKTHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-323Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opolska12
(ulica)(numer)
012 420 33 30012 420 33 44
(telefon)(fax)
korporacja@efektsa.plwww.efektsa.pl
(e-mail)(www)
6760077402001413856
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 969 7 681 1 854 1 838
Zysk (strata) z działalności operacyjnej- 429 - 271 - 100 - 65
Zysk (strata) brutto- 1 030 - 861 - 240 - 206
Zysk (strata) netto- 1 188 - 964 - 276 - 231
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- 697 717 - 162 172
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 253 - 379 - 59 - 91
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 1 382 - 2 063 - 322 - 494
Przepływy pieniężne netto, razem- 2 332 - 1 725 - 543 - 413
Aktywa razem 109 983 109 183 25 570 25 943
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 344 69 239 15 192 16 452
Zobowiązania długoterminowe 49 351 53 557 11 474 12 726
Zobowiązania krótkoterminowe 12 248 11 832 2 848 2 811
Kapitał (fundusz) własny 44 639 39 944 10 401 9 491
Kapitał (fundusz) podstawowy 1 665 1 665 387 396
Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 4,05 5,09 0,94 1,22
Wartość księgowa na jedną akcję 26,81 23,99 6,25
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 414 4 057 1 027 971
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 750 742 175 178
Zysk (strata) brutto 757 726 176 174
Zysk (strata) netto 603 582 140 139
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- 596 905 - 139 217
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 27 - 42 6 - 10
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 174 - 179 - 40 - 43
Przepływy pieniężne netto, razem- 743 684 - 173 164
Aktywa razem 73 453 71 272 17 077 16 935
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 081 8 883 1 879 2 111
Zobowiązania długoterminowe 1 900 2 500 442 594
Zobowiązania krótkoterminowe 2 436 2 533 566 602
Kapitał (fundusz) własny 65 372 62 389 15 198 14 825
Kapitał (fundusz) podstawowy 1 665 1 665 387 396
Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 3,04 2,81 0,71 0,67
Wartość księgowa na jedną akcję 39,26 37,47 9,13 8,90
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
raport QSr 1_2019.pdf
sprawozdawczość według segmentów I kw. 2019.pdf
informacja dodatkowa skonsolidowana za I kwartał 2019.pdf
informacja dodatkowa jednostkowa za I kwartał 2019.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-17Jan Okoński
Prezes Zarządu
2019-05-17Jadwiga ChachlowskaWiceprezes Zarządu- Główny Księgowy
2019-05-17Olga Lipińska-DługoszCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
Nazwa skrócona jednoskti:EFEKT
Adres:Opolska 12, 31-323 Kraków
Telefon:012 420 33 30
Fax:012 420 33 44
Email:korporacja@efektsa.pl
www:www.efektsa.pl
NIP:6760077402
REGON:001413856

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Korporacja Gospodarcza Efekt SA
EFEKT
2020-01-11 ustalenie ceny emisyjnej akcji serii EE
2019-12-24 WZ - podjęte uchwały: emisja akcji serii EE
2019-12-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-12-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-12-24 WZ - podjęte uchwały: emisja akcji serii EE
2019-12-18 zawarcie umowy w sprawie nabycia papierów wartościowych
2019-12-04 rezygnacja członka RN
2019-12-04 WZ - zmiana porządku obrad

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR