Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2017 - korekta - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2017 - KOREKTA

2018-06-12 12:38:45

Nazwa jednostkiEFIX DOM MAKLERSKI
Nazwa skrócona jednostkiEFX
Numer w roku:17/2018
Rok bieżący:2018
W nawiązaniu do raportu 16/2018 Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. przekazuje uzupełniony skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2017. W wyżej wymienionym raporcie omyłkowo nie dołączono opinii z badania biegłego rewidenta skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego. Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Plik
JEDNOSTKOWY ORAZ SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2017.pdf (568 KB)
załącznik nr 1 do Raportu- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017.pdf (878 KB)
załącznik nr 2 do Raportu - Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2017.pdf (164 KB)
załącznik nr 3 do Raportu - Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017.pdf (1545 KB)
załącznik nr 4 do Raportu - Sprawozdanie Zarządu EFIX Dom Maklerski S.A. za rok 2017.pdf (157 KB)
załącznik nr 5 EFIX_DM_31122017_opinia_SSF.pdf (1342 KB)
załącznik nr 6 EFIX_DM_31122017_opinia_JSF.pdf (1245 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Tomasz KoreckiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d