pixelg
Zmiany w Radzie Nadzorczej - 2018-03-26 - E-KIOSK (EKIOSK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Zmiany w Radzie Nadzorczej - komunikat spółki E-KIOSK (EKIOSK) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiE-KIOSK
Nazwa skrócona jednostkiEKS
Numer w roku:5/2018
Rok bieżący:2018
Zarząd e-Kiosk S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 26.03.2018 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie od RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, spółki uprawnionej na mocy § 20 ust. 4 Statutu Spółki e-Kiosk S.A. do odwoływania i powoływania Członków Rady Nadzorczej. Na mocy tego oświadczenia wyżej wymieniona spółka na podstawie § 20 ust. 4 w zw. z § 21 ust. 2 Statutu spółki e-Kiosk S.A. odwołała Pana Dariusza Stolarczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. oraz powołała Pana Marka Podstawę na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. ze skutkiem na dzień 30.03.2018 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect Pan Marek Podstawa Jest członkiem zarządu RUCH S.A. odpowiedzialnym m.in. za Pion Detalu. Wcześniej, w latach 2012-2016 był członkiem zarządu PKN Orlen S.A. odpowiedzialnym za sprzedaż i logistykę oraz przewodniczącym rad nadzorczych Orlen Deutschland GmbH i Orlen Paliwa Sp. z o.o. Od roku 2009 do 2012 był dyrektorem wykonawczym PKN Orlen S.A. odpowiedzialnym za sprzedaż detaliczną oraz pełnił funkcję członka zarządu Benzina s.r.o. Wcześniej, przez ponad 16 lat, pracował dla ConocoPhillips w zarządach spółek Europy Środkowo-Wschodniej, w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych na różnych stanowiskach kierowniczych w zakresie handlu detalicznego, hurtowego, systemów informatycznych, rozwoju biznesu i planowania strategicznego. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie elektroenergetyki w 1989 roku oraz University of Minnesota gdzie uzyskał tytuł MBA w 2000 roku. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, handlu zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Senior Executive Programme w London Business School w 2015 roku. W nawiązaniu do § 10 pkt 20) lit. g) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO - pełni funkcję Członka Zarządu spółki RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, nie prowadzi innej działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności e-Kiosk S.A., nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.
Imię i nazwiskoStanowisko
PIOTR ŁYSEKPREZES ZARZĄDU
IWONA LISZKA-MAJKOWSKAWICEPREZES ZARZĄDU

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
E-kiosk SA
EKIOSK
2020-05-20 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-20 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-13 SA - Q1
2020-04-22 sprzedaż akcji przez Ruch SA
2020-04-16 kupno akcji przez Gremi Media SA
2020-04-16 kupno akcji przez Gremi Media SA
2020-04-16 zmiany w zarządzie i RN
2020-03-19 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy