Podpisanie umowy z podmiotem do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki EGH SA za rok obrotowy 2017 oraz 2018 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

PODPISANIE UMOWY Z PODMIOTEM DO ZBADANIA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI EGH SA ZA ROK OBROTOWY 2017 ORAZ 2018

2017-12-06 12:22:01

Nazwa jednostkiEKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
Nazwa skrócona jednostkiEGH
Numer w roku:51/2017
Rok bieżący:2017
Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA podaje do publicznej wiadomości ,iż w dniu 05-12-2017 roku spółka podpisała umowę o zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018. Wybranym biegłym rewidentem jest firma P.U. Book-Keeper Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka z o.o z siedzibą w Bielsku Białej przy ulicy Paderewskiego 4. NIP: 547-02-81-826 Regon: 002402783 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 512 . Podstawa prawna : Paragraf 3 ust.1 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.
Imię i nazwiskoStanowisko
Andrzej S PiecuchPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Ekopol Górnośląski Holding SA

EKOPOL
2018-08-08 SA - QS2
2018-08-08 SA - Q2
2018-08-08 SA - QS2
2018-08-08 SA - Q2
2018-07-10 możliwość zadawania pytań przez akcjonariuszy
2018-07-06 zamówienie na nową autocysternę
2018-06-22 zawarcie umowy z Total Polska Sp. z o.o.
2018-06-22 zawarcie umowe z Total Polska Sp. z o.o.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d