pixelg
aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności spółki - 2019-08-20 - ELEKTROBUDOWA SA (ELBUDOWA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności spółki - komunikat spółki ELEKTROBUDOWA SA (ELBUDOWA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr87/2019

Data sporządzenia: 2019-08-20
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku dotyczącego zawarcia umowy zmieniającej do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. [Umowa o Finansowanie], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż mając na uwadze zobowiązanie, aby do dnia 20 sierpnia 2019 r. przedstawione zostały przez inwestora branżowego parametry i warunki dokapitalizowania Spółki, w dniu 20 sierpnia 2019 roku Emitent przekazał w oparciu o postanowienia Umowy o Finansowanie, Bankom oraz Ubezpieczycielom będącym jej stroną, informację o otrzymaniu wstępnych ofert inwestorów zawierających m.in. parametry i warunki dokapitalizowania Spółki, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 82/2019 oraz 85/2019. Spółka wyjaśnia przy tym, iż szczegółowe parametry potencjalnej transakcji dokapitalizowania Spółki, w tym parametry cenowe, struktura transakcji, jak również warunków współpracy operacyjnej Emitenta z potencjalnym inwestorem pozostają w toku negocjacji.

Wykonanie opisanego powyżej zobowiązania stanowi kolejny etap realizacji przez Zarząd Spółki postanowień Umowy o Finansowanie, której celem jest uzgodnienie z Bankami oraz Ubezpieczycielami zasad finansowania Spółki w perspektywie krótko i długoterminowej nie później niż we wrześniu 2019 r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-08-20Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu


2019-08-20Hubert Staszewski Członek Zarządu

Nazwa jednostki:ELEKTROBUDOWA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ELBUDOWA
Adres:ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
Telefon:(032) 25 90 100
Fax:032 20 52 760
Email:elbudowa@elbudowa.com.pl
www:elbudowa.com.pl
NIP:634-01-35-506
REGON:271173609

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy