pixelg
ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr146/2019

Data sporządzenia: 2019-12-10
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Informacja nt. wydania postanowienia o wpisie w dziale 4 rejestru przedsiębiorców
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [ ] Zarząd ELEKTROBUDOWY SA [Emitent, Spółka] informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie z wniosku wierzyciela Technik Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku [Technik Polska], na mocy którego Sąd postanowił zabezpieczyć majątek Spółki poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego w osobie Pana Marcina Ferdyna, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 220.
Emitent wyjaśnia, iż ustanowienie nadzorcy ma związek ze złożonym przez ww. podmiot wnioskiem o upadłość Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego zostało dokonane przed rozpoznaniem merytorycznym zgłoszonego przez Technik Polska wniosku oraz zarzutów podniesionych przez Emitenta. Emitent dodatkowo wyjaśnia, że nie wydano dotychczas żadnego postanowienia w przedmiocie ogłoszenia wniosku o upadłość.
Roszczenie Technik Polska wobec Emitenta wynosi ok. 0,9 mln zł, związane jest z realizacją projektu Metatezy i ma charakter sporny. W ocenie Emitenta złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Technik Polska jest bezzasadne i stanowi działanie w złej wierze, co Emitent przytoczył w swojej odpowiedzi na wniosek Technik Polska skierowanej do Sądu.
Kwota roszczeń Emitenta zgłoszonych dotychczas wobec Technik Polska wynosi ok. 3,3 mln zł.
W ocenie Spółki podpartej analizą prawną wniosek Technik Polska był i na chwilę obecną jest bezzasadny tak merytorycznie, jak również formalnoprawnie, bowiem w kardynalny sposób naruszał zasady postępowania w tego typu przypadkach (w szczególności chodzi o okoliczność, iż dotyczył należności spornej, a więc nie wymagalnej, co do której Technik Polska nie przeprowadził żadnego postępowania sądowego, a jedynie skorzystał instrumentalnie ze ścieżki postępowania w przedmiocie ogłoszenie upadłości). Przedmiotowa płatność nie została przez Spółkę dokonana chociaż, co istotne, mogłaby być uregulowana, o ile byłaby należna i wymagalna.

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego powoduje, że w zakresie czynności Emitenta przekraczających zakres zwykłego zarządu, niezbędnym będzie otrzymanie zgody tymczasowego nadzorcy. Nie wpływa to jednak na działalność operacyjną Spółki. Spółka kontynuować będzie wszystkie procesy restrukturyzacyjne zapoczątkowane przed ustanowieniem takiego nadzorcy, również w zakresie rozmów dotyczących uzgodnienia końcowych warunków finansowania działalności Spółki, porozumień z kontrahentami, a także dalszą działalność operacyjną Spółki.

O przebiegu przedmiotowej sprawy Spółka informować będzie w trybie publikacji kolejnych raportów.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-12-10Jacek Podgórski Prezes Zarządu


2019-12-10Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:ELEKTROBUDOWA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ELBUDOWA
Adres:ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
Telefon:(032) 25 90 100
Fax:032 20 52 760
Email:elbudowa@elbudowa.com.pl
www:elbudowa.com.pl
NIP:634-01-35-506
REGON:271173609

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR