uzupełnienie sprawozdania zarządu z działalności o stosowaniu ładu korporacyjnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

uzupełnienie sprawozdania zarządu z działalności o stosowaniu ładu korporacyjnego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr9/2019
Data sporządzenia:2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB S.A. za 2018 rok w zakresie oświadczeń o stosowaniu ładu korporacyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do jednostkowego raportu rocznego Spółki ELZAB S.A oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok 2018 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 marca 2019 r., Zarząd ELZAB S.A. niniejszym przekazuje w załączeniu uzupełnienie informacji do Sprawozdania z działalności w zakresie oświadczeń o stosowaniu ładu korporacyjnego o informacje określone w § 70 ust. 6 pkt. 5 lit. h-l Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Jednocześnie Spółka informuje, że wprowadzone zmiany, nie mają żadnego wpływu na wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniach firmy audytorskiej, które zostały opublikowane przez Spółkę w dniu 29 marca 2019 r.
Załączniki
PlikOpis
Uzupełnienie informacji raport roczny_ 24.05.2019_.pdfUzupełnienie informacji do sprawozdania z działalności - raport roczny 2018
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-24Krzysztof UrbanowiczPrezes Zarządu
2019-05-24Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
Nazwa skrócona jednoskti:ELZAB
Adres:ul. ELZAB 1, 41-813 Zabrze
Telefon:(032) 272 20 21
Fax:272 25 83
Email:ir@elzab.com.pl
www:www.elzab.com.pl
NIP:6480000255
REGON:270036336

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Elzab SA
ELZAB
2019-08-16 SA - PSr
2019-08-14 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2019-08-08 udzielenie prokury
2019-07-04 ukonstytuowanie się RN i wybór członków Komitetu Audytu
2019-06-28 wykup obligacji oraz udzielenie pożyczki
2019-06-28 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-28 powołanie RN
2019-06-28 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN, zmiana statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d