Raport miesięczny - grudzień 2017r. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY - GRUDZIEŃ 2017R.

2018-01-12 18:49:07

Nazwa jednostkiE-MUZYKA
Nazwa skrócona jednostkiEMU
Numer w roku:1/2018
Rok bieżący:2018
Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w grudniu 2017 roku: a) EBI 1. RB nr 24/2017 z dn. 14.12.2017r - Raport miesięczny - listopad 2017r. b) ESPI 1. RB nr 6/2017 z dn. 29.12.2017r - Informacja o zbyciu i nabyciu znacznego pakietu akcji. 2. RB nr 7/2017 z dn. 29.12.2017r - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta. 3. RB nr 8/2017 z dn. 29.12.2017r - Przegląd opcji strategicznych dla e-Muzyka S.A. - komunikat od dotychczasowego i nowego akcjonariusza. 3) Informacja na temat realizacji celów emisji. W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu oraz lutym 2018r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego). Do końca stycznia 2018r. - publikacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2018 roku Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r.
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert KnaźPrezes Zarządu
Jan EjsmontWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

E-Muzyka SA

EMUZYKA
2018-08-14 Raport okresowy za II kwartał 2018r.
2018-05-09 SA-Q1
2018-05-09 powołanie RN
2018-05-09 WZ - wykaz akcjonariuszy
2018-05-09 WZ - podjęte uchwały: przeznaczenie zysku, powołanie RN, zmiana statutu
2018-05-07 powołanie prezesa zarządu
2018-05-07 rezygnacja prezesa zarządu
2018-04-13 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d