Raport miesięczny - grudzień 2017r. - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

RAPORT MIESIĘCZNY - GRUDZIEŃ 2017R.

2018-01-12 18:49:07

Nazwa jednostkiE-MUZYKA
Nazwa skrócona jednostkiEMU
Numer w roku:1/2018
Rok bieżący:2018
        Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny:

1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych w grudniu 2017 roku:

a) EBI

1. RB nr 24/2017 z dn. 14.12.2017r - Raport miesięczny - listopad 2017r.

b) ESPI

1. RB nr 6/2017 z dn. 29.12.2017r - Informacja o zbyciu i nabyciu znacznego pakietu akcji.
2. RB nr 7/2017 z dn. 29.12.2017r - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.
3. RB nr 8/2017 z dn. 29.12.2017r - Przegląd opcji strategicznych dla e-Muzyka S.A. - komunikat od dotychczasowego i nowego akcjonariusza.


3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu oraz lutym 2018r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

Do końca stycznia 2018r. - publikacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2018 roku

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r.
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert KnaźPrezes Zarządu
Jan EjsmontWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d