pixelg
korekta terminarzu raportów - 2020-01-24 - CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta terminarzu raportów - komunikat spółki CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2020

Data sporządzenia: 2020-01-24
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 2/2020: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. W raporcie bieżącym nr 2/2020 błędnie wskazano, że przekazanie skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za III kwartał 2020 roku nastąpi: 26 listopada 2019 r. (czwartek) , podczas gdy powinno być: 26 listopada 2020 r. (czwartek) .

W związku z powyższym Zarząd Emitenta niniejszym koryguje treść raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w ten sposób, że w miejsce punktu 3. w brzmieniu:
3. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za I kwartał 2020 roku: 28 maja 2020 r. (czwartek),
- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za III kwartał 2020 roku: 26 listopada 2019 r. (czwartek). wpisuje się:
3. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za I kwartał 2020 roku: 28 maja 2020 r. (czwartek),
- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za III kwartał 2020 roku: 26 listopada 2020 r. (czwartek).
Wyżej wskazana korekta jest wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej. W wyniku dostrzeżenia pomyłki Zarząd Emitenta postanowił niezwłocznie przedmiotowy raport skorygować. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-24Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Adres:Słomińskiego 19, 00-195 Warszawa
Telefon:22 431 77 00
Fax:22 431 77 03
Email:enel@enel.pl
www:cm.enel.pl
NIP:524-259-33-60
REGON:140802685

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Enel-Med SA
ENELMED
2020-07-07 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-07 WZ - niepodjęte uchwały
2020-07-07 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu
2020-07-07 WZ - projekty uchwał zgłoszonych podczas obrad walnego
2020-07-02 WZ - korekta projektów uchwał
2020-07-02 WZ - korekta zwołania walnego
2020-06-18 WZ - wprowadzenie zmian do porządku obrad
2020-06-09 WZ - projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy