pixelg
podjęcie działań przygotowawczych zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego - 2019-12-04 - CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podjęcie działań przygotowawczych zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego - komunikat spółki CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr10/2019

Data sporządzenia: 2019-12-04
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie podjęcia działań przygotowawczych zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje o podjęciu przez Zarząd Spółki w dniu 4 grudnia 2019 r. uchwały w sprawie podjęcia działań przygotowawczych, zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 80.000.000,00 (osiemdziesiąt milionów) złotych w drodze emisji nowych akcji. Potrzeba dokapitalizowania wynika z planowanego rozwoju działalności Spółki poprzez:
- rozbudowę sieci klinik stomatologicznych w całej Polsce;
- istotne powiększenie sieci przychodni ogólnomedycznych, przeznaczonych zarówno dla pacjentów abonamentowych, jak również komercyjnych;
- inwestycje w nowe technologie, w szczególności rozwój aplikacji mobilnej, e-wizyty, integrację mobilnych urządzeń medycznych oraz w platformy medyczne z wybranymi partnerami biznesowymi.
W związku z powyższym Zarząd postanowił o podjęciu wstępnych rozmów z potencjalnymi Inwestorami oraz o przeanalizowaniu możliwych trybów dokonania podwyższenia kapitału zakładowego.
Niezwłocznie po określeniu proponowanych parametrów emisji Zarząd Spółki zwróci się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
O następnych etapach i decyzjach związanych z planowanym podwyższeniem kapitału, Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-04Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Adres:Słomińskiego 19, 00-195 Warszawa
Telefon:22 431 77 00
Fax:22 431 77 03
Email:enel@enel.pl
www:cm.enel.pl
NIP:524-259-33-60
REGON:140802685

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Enel-Med SA
ENELMED
2020-07-07 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-07 WZ - niepodjęte uchwały
2020-07-07 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu
2020-07-07 WZ - projekty uchwał zgłoszonych podczas obrad walnego
2020-07-02 WZ - korekta projektów uchwał
2020-07-02 WZ - korekta zwołania walnego
2020-06-18 WZ - wprowadzenie zmian do porządku obrad
2020-06-09 WZ - projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy