pixelg
WZ - zwołanie walnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

WZ - zwołanie walnego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2019
Data sporządzenia:2019-05-22
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 18 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524. Porządek obrad obejmuje:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) przyjęcie porządku obrad;
5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2018 roku;
6) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL MED S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL MED za rok obrotowy 2018;
7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018;
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2018 roku;
9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL MED S.A. za rok obrotowy 2018;
10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL MED za rok obrotowy 2018;
11) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2018;
12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
- Adamowi Stanisławowi Rozwadowskiemu,
- Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,
- Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu,
- Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz;
13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.:
- Annie Marii Rozwadowskiej,
- Annie Piszcz,
- Adamowi Augustynowi Ciuhakowi,
- Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
- Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu;
14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 18.06.2019 r.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na 18.06.2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-22Bartosz Adam RozwadowskiCzłonek Zarządu
2019-05-22Piotr Artur Janaszek-SeydlitzCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Adres:Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa
Telefon:22 431 77 00
Fax:22 431 77 03
Email:enel@enel.pl
www:cm.enel.pl
NIP:524-259-33-60
REGON:140802685

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Enel-Med SA
ENELMED
2019-09-26 SA - PSr
2019-06-19 kupno akcji przez Generali OFE
2019-06-18 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-18 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2019-06-10 zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego oraz aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z Credit Agricole Bank Polska SA
2019-05-29 SA - QSr1
2019-05-22 WZ - projekty uchwał
2019-05-22 WZ - zwołanie walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d