pixelg
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2019

Data sporządzenia: 2019-12-17
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 17.12.2019 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem Millennium S.A. (dalej: Bank) jako kredytodawcą został zawarty aneks do umowy o linię wieloproduktową z dnia 25.03.2013 r. Zawarty aneks do umowy o linię wieloproduktową przedłuża przyznany Spółce globalny limit w kwocie 27.000.000,00 PLN na okres do 17.12.2020 r. Kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki, a oprocentowanie oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku. W ramach przyznanego globalnego limitu ustalono sublimit na gwarancje bankowe do kwoty 12.000.000,00 PLN. W aneksie Strony postanowiły, że zabezpieczeniem roszczeń z tytułu umowy o linię wieloproduktową będzie:

1)niepotwierdzona cesja wierzytelności z kontraktów zawartych z NFZ, przy czym zabezpieczenie to jest wspólne dla umowy o kredyt pod hipotekę dla firm z dnia 25.03.2013 r. oraz umowy o linię wieloproduktową z dnia 25.03.2013 r.; zabezpieczenie to zostało już na rzecz Banku ustanowione;

2)oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z umowy o linię wieloproduktową oraz umów zawartych w związku z lub na podstawie umowy o linię wieloproduktową oraz wszelkich innych umów zawieranych lub dokumentów wystawianych w związku z lub na podstawie umowy o linię wieloproduktową, do maksymalnej kwoty 43.200.000,00 PLN, w którym zastrzeżone zostanie, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 17.12.2026 r.;

3) hipoteka na I miejscu do kwoty 49.700.000,00 PLN na nieruchomości należącej do Spółki położonej w Warszawie przy ul. Gilarskiej 86C wraz z cesją praw do umowy ubezpieczenia, przy czym zabezpieczenie to jest wspólne dla umowy o kredyt obrotowy z dnia 27.07.2017 r. oraz umowy o linię wieloproduktową z dnia 25.03.2013 r.); cesja praw z umowy ubezpieczenia została na rzecz Banku ustanowiona w dniu dzisiejszym;

4) poręczenie udzielone przez ENEL INVEST spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna) do kwoty 43.200.000,00 PLN do dnia 17.06.2024 r. oraz oświadczenie ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z poręczenia, do maksymalnej kwoty 43.200.000,00 PLN, w którym zastrzeżone zostanie, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 17.06.2027 r. Poręczenie udzielone do kwoty 40.000.000,00 PLN zostało w dniu dzisiejszym przedłużone do dnia 17.06.2024 r., a dodatkowe poręczenie w kwocie 3.200.000,00 PLN zostało udzielone.

Postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-17Jacek Jakub Rozwadowski
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Adres:Słomińskiego 19, 00-195 Warszawa
Telefon:22 431 77 00
Fax:22 431 77 03
Email:enel@enel.pl
www:cm.enel.pl
NIP:524-259-33-60
REGON:140802685

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR