pixelg
zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego oraz aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z Credit Agricole Bank Polska SA - 2019-06-10 - CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego oraz aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z Credit Agricole Bank Polska SA - komunikat spółki CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (ENELMED) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2019

Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego oraz aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z Credit Agricole Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje o zawarciu w dniu 10 czerwca 2019 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Credit Agricole Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) jako kredytodawcą:
1) umowy kredytu inwestycyjnego, na podstawie której Bank udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego do kwoty w wysokości 7.000.000,00 zł z ostateczną datą spłaty kredytu określoną na dzień 9 czerwca 2023 r. Kredyt został udzielony na finansowanie i refinansowanie sprzętu medycznego. Oprocentowanie kredytu jest oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku. W umowie Strony postanowiły, że zabezpieczeniem spłaty kredytu będą: zastaw rejestrowy na finansowanym ze środków z kredytu sprzęcie medycznym do wysokości 120% kwoty wypłaconych przez Bank środków z kredytu oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych finansowanego ze środków z kredytu sprzętu medycznego do wysokości 120% kwoty wypłaconych przez Bank środków z kredytu.
2) aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z dnia 10 czerwca 2013 r., na podstawie którego Strony postanowiły określić okres dostępności kredytu do dnia 26 czerwca 2020 r. i termin ostatecznej daty spłaty kredytu na dzień 26 czerwca 2020 r., a ponadto określić okres dostępności gwarancji bankowych do dnia 26 czerwca 2020 r. i maksymalny termin ważności gwarancji bankowych na dzień 26 czerwca 2021 r.
Na dzień przekazania niniejszego raportu pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem zawarte są następujące umowy kredytowe:
1) umowa o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z dnia 10 czerwca 2013 r. (szczegóły dotyczące umowy zawarte są w raporcie bieżącym nr 18/2018, zaś zmiany wprowadzone aneksem z dnia 10 czerwca 2019 r. opisane są powyżej). Według stanu na dzień 7 czerwca 2019 r. saldo zobowiązań Spółki (kredyt w rachunku bieżącym) z tytułu tej umowy wynosiło 4.102.836,02 zł.
2) umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 15 czerwca 2016 r. (szczegóły dotyczące umowy zawarte są w raporcie bieżącym nr 18/2018). Według stanu na dzień 7 czerwca 2019 r. saldo zobowiązań Spółki z tytułu tej umowy wynosiło 1.422.056,87 zł.
3) umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 6 lipca 2018 r. (szczegóły dotyczące umowy zawarte są w raporcie bieżącym nr 18/2018). Według stanu na dzień 7 czerwca 2019 r. saldo zobowiązań Spółki z tytułu tej umowy wynosiło 6.000.000,00 zł.
4) umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 10 czerwca 2019 r. (szczegóły dotyczące umowy opisane są powyżej). Postanowienia umów kredytowych nie odbiegają od warunków rynkowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-10Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Adres:Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa
Telefon:22 431 77 00
Fax:22 431 77 03
Email:enel@enel.pl
www:cm.enel.pl
NIP:524-259-33-60
REGON:140802685

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Enel-Med SA
ENELMED
2020-07-07 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-07 WZ - niepodjęte uchwały
2020-07-07 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu
2020-07-07 WZ - projekty uchwał zgłoszonych podczas obrad walnego
2020-07-02 WZ - korekta projektów uchwał
2020-07-02 WZ - korekta zwołania walnego
2020-06-18 WZ - wprowadzenie zmian do porządku obrad
2020-06-09 WZ - projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy