pixelg
zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego oraz aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z Credit Agricole Bank Polska SA - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego oraz aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z Credit Agricole Bank Polska SA

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2019

Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego oraz aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z Credit Agricole Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje o zawarciu w dniu 10 czerwca 2019 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Credit Agricole Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) jako kredytodawcą:
1) umowy kredytu inwestycyjnego, na podstawie której Bank udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego do kwoty w wysokości 7.000.000,00 zł z ostateczną datą spłaty kredytu określoną na dzień 9 czerwca 2023 r. Kredyt został udzielony na finansowanie i refinansowanie sprzętu medycznego. Oprocentowanie kredytu jest oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku. W umowie Strony postanowiły, że zabezpieczeniem spłaty kredytu będą: zastaw rejestrowy na finansowanym ze środków z kredytu sprzęcie medycznym do wysokości 120% kwoty wypłaconych przez Bank środków z kredytu oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych finansowanego ze środków z kredytu sprzętu medycznego do wysokości 120% kwoty wypłaconych przez Bank środków z kredytu.
2) aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z dnia 10 czerwca 2013 r., na podstawie którego Strony postanowiły określić okres dostępności kredytu do dnia 26 czerwca 2020 r. i termin ostatecznej daty spłaty kredytu na dzień 26 czerwca 2020 r., a ponadto określić okres dostępności gwarancji bankowych do dnia 26 czerwca 2020 r. i maksymalny termin ważności gwarancji bankowych na dzień 26 czerwca 2021 r.
Na dzień przekazania niniejszego raportu pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem zawarte są następujące umowy kredytowe:
1) umowa o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z dnia 10 czerwca 2013 r. (szczegóły dotyczące umowy zawarte są w raporcie bieżącym nr 18/2018, zaś zmiany wprowadzone aneksem z dnia 10 czerwca 2019 r. opisane są powyżej). Według stanu na dzień 7 czerwca 2019 r. saldo zobowiązań Spółki (kredyt w rachunku bieżącym) z tytułu tej umowy wynosiło 4.102.836,02 zł.
2) umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 15 czerwca 2016 r. (szczegóły dotyczące umowy zawarte są w raporcie bieżącym nr 18/2018). Według stanu na dzień 7 czerwca 2019 r. saldo zobowiązań Spółki z tytułu tej umowy wynosiło 1.422.056,87 zł.
3) umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 6 lipca 2018 r. (szczegóły dotyczące umowy zawarte są w raporcie bieżącym nr 18/2018). Według stanu na dzień 7 czerwca 2019 r. saldo zobowiązań Spółki z tytułu tej umowy wynosiło 6.000.000,00 zł.
4) umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 10 czerwca 2019 r. (szczegóły dotyczące umowy opisane są powyżej). Postanowienia umów kredytowych nie odbiegają od warunków rynkowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-10Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Adres:Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa
Telefon:22 431 77 00
Fax:22 431 77 03
Email:enel@enel.pl
www:cm.enel.pl
NIP:524-259-33-60
REGON:140802685

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR