pixelg
ugodowe zakończenie sporów z farmami wiatrowymi - 2020-02-27 - ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (ENERGA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

ugodowe zakończenie sporów z farmami wiatrowymi - komunikat spółki ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (ENERGA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2020

Data sporządzenia: 2020-02-27
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy Energa Obrót SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017 z dnia 11 września 2017 r., Zarząd Spółki Energa SA informuje, że w dniu 27 lutego 2020 roku powziął informację, iż spółka zależna Energa Obrót SA i jeden z pozwanych przez Energa Obrót SA kontrahentów, w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące trzech ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, o których mowa w raporcie bieżącym nr 37/2017.
Strony ugody postanowiły nie kontynuować współpracy w zakresie nabywania praw majątkowych na podstawie umów kwestionowanych przez Energa Obrót SA.
Warunki, na jakich zawarto ugodę wpływają neutralnie na wynik finansowy Energa Obrót SA.
Jest to siódma ugoda zawarta przez Energa Obrót SA z pozwanymi farmami wiatrowymi. Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi około 57,5% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-27Grzegorz KsepkoWiceprezes Zarządu Energa SA ds. Korporacyjnych
2020-02-27Dominik WadeckiWiceprezes Zarządu Energa SA ds. Operacyjnych


Nazwa jednostki:ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ENERGA S.A.
Adres:Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Telefon:+48 58 778 83 00
Fax:+48 58 778 83 99
NIP:957-095-77-22
REGON:220353024

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy