pixelg
korekta SA-Q1 - 2019-06-03 - ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (ENERGA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA-Q1 - komunikat spółki ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (ENERGA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2019

Data sporządzenia: 2019-06-03
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zmiany w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w związku z ponowną analizą danych finansowych, w dniu 3 czerwca 2019 roku powziął informację, że w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku nie zaktualizowano klasyfikacji zobowiązania z tytułu wyemitowanych euroobligacji w kwocie 2 151 mln zł, których termin zapadalności przypada na 19 marca 2020 roku. Zobowiązanie to zostało wykazane jako długoterminowe, a powinno zostać wykazane jako zobowiązanie krótkoterminowe.

W konsekwencji powyższego, oprócz zmiany w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku, w nocie 17.3 Zobowiązania finansowe Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku zmieniona zostanie prezentacja ww. zobowiązania, natomiast w Informacji do Skróconego skonsolidowanego raportu Grupy ENERGA za I kwartał 2019 roku zmianie ulegnie wskaźnik płynności bieżącej (1,1 zamiast 1,9).

Zarząd Spółki dokona niezwłocznej korekty wyżej wymienionych sprawozdań zamieszczając w nich prawidłowe dane oraz poda je do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-03Grzegorz Ksepkop.o. Prezesa Zarządu
2019-06-03Jacek KościelniakWiceprezes ds. Finansowych


Nazwa jednostki:ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ENERGA S.A.
Adres:Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Telefon:+48 58 778 83 00
Fax:+48 58 778 83 99
NIP:957-095-77-22
REGON:220353024

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR