korekta SA-Q1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

korekta SA-Q1

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2019

Data sporządzenia: 2019-06-03
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zmiany w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w związku z ponowną analizą danych finansowych, w dniu 3 czerwca 2019 roku powziął informację, że w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku nie zaktualizowano klasyfikacji zobowiązania z tytułu wyemitowanych euroobligacji w kwocie 2 151 mln zł, których termin zapadalności przypada na 19 marca 2020 roku. Zobowiązanie to zostało wykazane jako długoterminowe, a powinno zostać wykazane jako zobowiązanie krótkoterminowe.

W konsekwencji powyższego, oprócz zmiany w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku, w nocie 17.3 Zobowiązania finansowe Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku zmieniona zostanie prezentacja ww. zobowiązania, natomiast w Informacji do Skróconego skonsolidowanego raportu Grupy ENERGA za I kwartał 2019 roku zmianie ulegnie wskaźnik płynności bieżącej (1,1 zamiast 1,9).

Zarząd Spółki dokona niezwłocznej korekty wyżej wymienionych sprawozdań zamieszczając w nich prawidłowe dane oraz poda je do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-03Grzegorz Ksepkop.o. Prezesa Zarządu
2019-06-03Jacek KościelniakWiceprezes ds. Finansowych


Nazwa jednostki:ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ENERGA S.A.
Adres:Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Telefon:+48 58 778 83 00
Fax:+48 58 778 83 99
NIP:957-095-77-22
REGON:220353024

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d