pixelg
powołanie RN - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

powołanie RN

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2019
Data sporządzenia:2019-06-25
Skrócona nazwa emitenta
ENTER AIR S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Enter Air S.A. ( Spółka ) informuje, że w związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2019 roku ( ZWZ ) podjęło uchwały w sprawie powołania następujących członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:

1. Panią Ewę Kubrak, 2. Pana Piotra Przedwojewskiego,
3. Pana Pawła Brukszo,
4. Panią Patrycję Koźbiał,
5. Panią Joannę Braulińską Wójcik,
6. Pana Dariusza Górskiego,
7. Pana Krzysztofa Kaczmarczyk.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki Spółka przekazuje w załączeniu. Spółka wskazuje, że Pani Ewa Kubrak, Pan Piotr Przedwojewski, Pan Paweł Brukszo, Pani Patrycja Koźbiał oraz Pani Joanna Braulińska Wójcik wchodzili w skład Rady Nadzorczej ubiegłej wspólnej kadencji.
Za wyjątkiem Pani Ewy Kubrak, powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, iż spełniają kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym w szczególności kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu. Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 5 pkt 5 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Dariusz Górski życiorys.pdfDariusz Górski życiorys
Załącznik _ raport 11 2019 powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji__ notki biorgraficze.pdfPozostali członkowie RN notki biograficzne
Krzysztof Kaczmarczyk_ życiorys..pdfKrzysztof Kaczmarczyk
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-25Grzegorz PolanieckiCzłonek Zarządu
2019-06-25Marcin KubrakCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ENTER AIR S.A.
Adres:17 Stycznia 74, 02-146 Warszawa
Telefon:+48 22 355 15 70
Fax:+48 22 322 57 57
Email:enterair@enterair.pl
www:www.enterair.pl
NIP:527-268-73-50
REGON:146414470

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR