pixelg
SA-QS1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

SA-QS1

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-30
ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENTER AIR S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników74
(ulica)(numer)
+48 22 355 15 70+48 22 322 57 57
(telefon)(fax)
enterair@enterair.plwww.enterair.pl
(e-mail)(www)
527-268-73-50146414470
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody netto ze sprzedaży 185.214126.49343.09530.273
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży27.7464.3306.4561.036
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej20.205-1.8534.701-443
Strata za rok obrotowy z działalności kontynuowanej-9.043-4.040-2.104-967
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3.160-79.481.735-19.022
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-68.340-2.800-15901-670
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-23.26837.278-5.4148.921
Przepływy pieniężne netto razem-88.448-45.003-20.580-10.771
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Rzeczowe aktywa trwałe1.008.456827.522234.454192.447
Aktywa obrotowe148.335209.07534.48648.622
Kapitał podstawowy17.54417.5444.0794.080
Kapitał własny 306.493318.34771.25674.034
Zobowiązania długoterminowe1.112.667600.514258.682139.654
Zobowiązania krótkoterminowe361.855274.44084.12763.823
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF_GKEASA_-_1Q2019.pdfSSF_GKEASA_-_1Q2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Grzegorz PolanieckiCzłonek Zarządu
2019-05-30Marcin KubrakCzłonek Zarządu
2019-05-30Andrzej KobielskiCzłonek Zarządu
2019-05-30Mariusz OlechnoCzłonek Zarządu
Nazwa jednostki:ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ENTER AIR S.A.
Adres:Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa
Telefon:+48 22 355 15 70
Fax:+48 22 322 57 57
Email:enterair@enterair.pl
www:www.enterair.pl
NIP:527-268-73-50
REGON:146414470

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d