pixelg
SA-QS3 - 2019-11-29 - ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (ENTER)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QS3 - komunikat spółki ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (ENTER) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR /
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENTER AIR S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-146Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Komitetu Obrony Robotników74
(ulica)(numer)
+48 22 355 15 70+48 22 322 57 57
(telefon)(fax)
enterair@enterair.plwww.enterair.pl
(e-mail)(www)
527-268-73-50146414470
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody netto ze sprzedaży 1343.5641063.158311.833249.950
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży257.648146.31759.79934.399
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej230.909122.84853.59328.882
Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej104.47078.59924.24718.479
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej306.262134.15771.08231.541
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-99.310-16.304-23049-3.833
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-225.889-93.598-52.427-22.005
Przepływy pieniężne netto razem-18.93724.255-4.3945.702
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Rzeczowe aktywa trwałe1.419.383827.522324.534192.447
Aktywa obrotowe410.534209.07593.86648.622
Kapitał podstawowy17.54417.5444.0114.080
Kapitał własny 386.026318.34788.26374.034
Zobowiązania długoterminowe1.010.842600.514231.124139.654
Zobowiązania krótkoterminowe557.614274.440127.49563.823
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF_GKEASA_-_3Q2019.pdfSSF_GKEASA_-_3Q2019.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-28Grzegorz PolanieckiCzłonek Zarządu
2019-11-28Marc in KubrakCzłonek Zarządu
2019-11-28Andrzej KobielskCzłonek Zarządu
2019-11-28Mariusz OlechnoCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ENTER AIR S.A.
Adres:Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa
Telefon:+48 22 355 15 70
Fax:+48 22 322 57 57
Email:enterair@enterair.pl
www:www.enterair.pl
NIP:527-268-73-50
REGON:146414470

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy