pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2019-11-18 - EO NETWORKS (EONET)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki EO NETWORKS (EONET) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiEO NETWORKS
Nazwa skrócona jednostkiEON
Numer w roku:11/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. ("NWZ"), które odbędzie się dnia 19 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki: 1) ogłoszenie o zwołaniu NWZ eo Networks S.A. na dzień 19 grudnia 2019 roku. 2) informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ eo Networks S.A. 3) pełnomocnictwo na NWZ eo Networks S.A. 4) projekty uchwał na NWZ eo Networks S.A.
Plik
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ eo Networks_19 grudnia 2019.pdf (54 KB)
EO - informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia NWZ_ 2019.pdf (30 KB)
Pełnomocnictwo na NWZ - 19 grudnia 2019.pdf (154 KB)
EO - projekty uchwał_NWZ_19 grudnia 2019.pdf (45 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Rafał JagniewskiWiceprezes Zarządu
Błażej PiechPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
eo Networks SA
EONET
2020-08-24 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-08-14 SA-Q2
2020-07-13 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-07-13 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-08 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-29 Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2019
2020-05-14 SA - Q1
2020-02-14 SA-Q4

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy