pixelg
WZ - projekty uchwał zgłoszone przez akcjoanriusza - 2020-02-27 - ERG SA (ERG)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - projekty uchwał zgłoszone przez akcjoanriusza - komunikat spółki ERG SA (ERG) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr8/2020
Data sporządzenia:2020-02-27
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
ERG S.A. Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 marca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 lutego 2020 r. zgłoszone zostało przez Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego żądanie umieszczenia w porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 marca 2020 r., godz. 8.30 (raport bieżący nr 3/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.) obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki poniżej podaje aktualny porządek obrad uzupełniony o punkt 10 zgodnie z opisanym wyżej żądaniem. Projekt uchwały dotyczący zmiany Statutu Spółki w treści zaproponowanej przez Akcjonariusza, jak również zaktualizowany porządek obrad Zgromadzenia, stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - Dz. U. z 2018 r., poz. 757
Załączniki
PlikOpis
ERG SA - Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki NWZ 20-03-2020_propozycja akcjonariusza.pdfProjekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza na NWZ 20.03.2020 r.
ERG SA - Zaktualizowany porządek obrad NWZ 20-03-2020.pdfZaktualizowany porządek obrad NWZ 20.03.2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-27Grzegorz TajakPrezes Zarządu
2020-02-27Marcin AgackiProkurent


Nazwa jednostki:ERG SA
Nazwa skrócona jednoskti:ERG
Adres:Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Telefon:032 264 02 81
Fax:032 262 32 48
Email:erg@erg.com.pl
www:www.erg.com.pl
NIP:629-00-11-681
REGON:272242844

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ERG SA
ERG
2020-03-26 SA - RS
2020-03-26 SA - R
2020-03-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-03-20 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu
2020-03-09 odstąpienie od realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach RPO WSL 2014-2020
2020-02-27 WZ - projekty uchwał zgłoszone przez akcjoanriusza
2020-02-26 zakup akcji przez Annę Koczur-Purgał
2020-02-26 nabycie akcji przez członka zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy