pixelg
SA - QSr3 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr3

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-06
ERG SA
(pełna nazwa emitenta)
ERGChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-520Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemiczna6
(ulica)(numer)
032 264 02 81032 262 32 48
(telefon)(fax)
erg@erg.com.plwww.erg.com.pl
(e-mail)(www)
629-00-11-681272242844
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług66 89568 44215 52616 091
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 2252 881284677
Zysk/strata brutto8922 573207605
Zysk/strata netto7882 084183490
Całkowite dochody ogółem7882 084183490
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 6833 7671 551886
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 237-5 716-519-1 344
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 2792 864-1 225673
Przepływy pieniężne netto razem-833915-193215
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł/ EUR]1,022,710,240,64
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem67 04968 74615 33015 987
Zobowiązania ogółem [w tym rezerwy]31 77834 2637 2667 968
Zobowiązania długoterminowe9 86410 0322 2552 333
Zobowiązania krótkoterminowe21 91424 2315 0115 635
Kapitał własny35 27134 4838 0658 019
Kapitał podstawowy17 52017 5204 0064 074
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGOw tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EUR
III kwartały 2019III kwartały 2018III kwartały 2019III kwartały 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług66 89768 44515 52616 092
Zysk/strata z działalności operacyjnej1 2092 788281655
Zysk/strata brutto8762 480203583
Zysk/strata netto7842 006182472
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 7923 7571 576883
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 227-5 715-517-1 344
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 2792 864-1 225673
Przepływy pieniężne netto razem-714906-166213
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w PLN/ EUR]1,022,610,240,61
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem68 79870 38815 73016 369
Zobowiązania ogółem [w tym rezerwy]31 92534 2997 2997 977
Zobowiązania długoterminowe9 86610 0342 2562 333
Zobowiązania krótkoterminowe22 05924 2655 0445 643
Kapitał własny36 87336 0898 4318 393
Kapitał podstawowy17 52017 5204 0064 074
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ERG SA_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za trzy kwartały 2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za trzy kwartały 2019
ERG SA_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za trzy kwartały 2019.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe ERG S.A. za trzy kwartały 2019
ERG SA_Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za trzy kwartały 2019.pdfInformacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za trzy kwartały 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-06Grzegorz TajakPrezes Zarządu
2019-11-06Tomasz GwizdaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ERG SA
Nazwa skrócona jednoskti:ERG
Adres:Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Telefon:032 264 02 81
Fax:032 262 32 48
Email:erg@erg.com.pl
www:www.erg.com.pl
NIP:629-00-11-681
REGON:272242844

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR