pixelg
WZ - sprzeciw akcjonariuszy do przyjmowanych uchwał walnego - 2019-11-19 - ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA (ERGIS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - sprzeciw akcjonariuszy do przyjmowanych uchwał walnego - komunikat spółki ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA (ERGIS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr38/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ERGIS S.A.
Temat


Sprzeciw akcjonariuszy do przyjmowanych uchwał przez NWZ ERGIS S.A. w dniu 19 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu 19 listopada 2019 roku trzech Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciwy do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. w Warszawie w sprawie zniesienia dematerializacji akcji ERGIS S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane przez Notariusza.

Treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki została opublikowana w raporcie bieżącym nr 37/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 19 ust. 1 pkt. 9


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-19Tadeusz NowickiPrezes Zarządu
2019-11-19Marek KapłuchaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERGIS S.A.
Adres:Tamka 16, 00-349 Warszawa
Telefon:022 828 04 10
Fax:022 828 04 14
Email:sekretariat@ergis.eu
www:www.ergis.eu
NIP:5730003999
REGON:150175921

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy