pixelg
kupno akcji przez Media Centure Capital FIZAN - 2019-04-30 - EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (EUCO)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji przez Media Centure Capital FIZAN - komunikat spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA (EUCO) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2019

Data sporządzenia: 2019-04-30
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: Spółka , EuCO , Emitent ), zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa ) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2019 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy od MEDIA VENTURE CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: Fundusz ) reprezentowanego przez spółkę AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Towarzystwo ), iż w wyniku nabycia akcji Spółki, Fundusz przekroczył udział wynoszący 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Fundusz powiadomił, iż do nabycia akcji Emitenta powodującego przekroczenie progu doszło w wykonaniu transakcji giełdowej na rynku regulowanym, dokonanej w dniu 23 kwietnia 2019 r., w której Fundusz nabył 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 273 750 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących 4,89% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 273 750 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 342 278 (trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 6,11% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 342 278 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt 2 Ustawy Fundusz poinformował, iż inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust 4 pkt 5) Ustawy Fundusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki. Zgodnie z art. 69 ust 4 pkt 6) Ustawy Fundusz poinformował, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy.
Fundusz nie posiada także instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-30KRZYSZTOF LEWANDOWSKIPREZES ZARZĄDUKRZYSZTOF LEWANDOWSKI


Nazwa jednostki:EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Adres:M. KOLBE 18, 59-220 LEGNICA
Telefon:+48 (76) 723 98 00
Fax:+48 (76) 723 98 50
Email:biuro@euco.pl
www:www.euco.pl
NIP:6912284786
REGON:391073970

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy