pixelg
uzupełnienie SA-R - 2019-06-05 - EUROCASH SA (EUROCASH)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

uzupełnienie SA-R - komunikat spółki EUROCASH SA (EUROCASH) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-06-05
EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASHHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
62-052Komorniki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiśniowa11
(ulica)(numer)
061 658 33 01061 658 33 04
(telefon)(fax)
eurocash@eurocash.plwww.grupaeurocash.pl
(e-mail)(www)
779-19-06-082631008941
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży14 775 941 13 658 042 3 466 659 3 207 920
Zysk (strata) z działalności operacyjnej178 662 (22 010)41 917 (5 169)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem194 007 (29 745)45 517 (6 986)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej149 621 (71 713)35 103 (16 844)
Zysk (strata) netto149 621 (71 713)35 103 (16 844)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej318 749 417 130 74 783 97 973
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(309 280)(279 797)(72 562)(65 717)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(27 058)(114 674)(6 348)(26 934)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(17 589)22 659 (4 127)5 322
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,08 (0,52)0,25 (0,12)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)1,08 (0,52)0,25 (0,12)
Stan na dzień31.12.2018 31.12.201731.12.2018 31.12.2017
Aktywa5 354 939 5 322 939 1 245 335 1 276 209
Zobowiązania długoterminowe74 393 87 317 17 301 20 935
Zobowiązania krótkoterminowe4 229 680 4 237 512 983 646 1 015 971
Kapitał własny1 050 867 998 110 244 388 239 303
Kapitał podstawowy139 163 139 163 32 364 33 365
Liczba akcji zwykłych139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7,55 7,17 1,76 1,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7,40 7,03 1,72 1,68
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)101 589,20 101 589,20 23 625,40 24 356,66
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 12/2019z dnia2019-06-05o treści:


PlikOpis
12_2019-uzupelnienie_sprawozdania_rocznego_2018.pdfTreść raportu bieżącego nr. 12/2019
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Eurocash_2018_raport_jednostkowy_PL_skorygowany-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfJednostkowy raport roczny za 2018 r. - skorygowany
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-05Luis Amaral Prezes Zarządu
2019-06-05Rui AmaralCzłonek Zarządu, Dyrektor Generalny
2019-06-05Arnaldo GuerreiroCzłonek Zarządu
2019-06-05Pedro MartinhoCzłonek Zarządu
2019-06-05Katarzyna KopaczewskaCzłonek Zarządu Dyrektor Personalny
2019-06-05Jacek OwczarekCzłonek Zarządu Dyrektor Finansowy
2019-06-05Przemysław CiaśCzłonek Zarządu
Nazwa jednostki:EUROCASH SA
Nazwa skrócona jednoskti:EUROCASH
Adres:Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki
Telefon:061 658 33 01
Fax:061 658 33 04
Email:eurocash@eurocash.pl
www:www.grupaeurocash.pl
NIP:779-19-06-082
REGON:631008941

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Eurocash SA
EUROCASH
2020-07-29 propozycja przeznaczenia zysku za rok 2019
2020-07-29 WZ - projekty uchwał
2020-07-29 WZ - zwołanie walnego
2020-05-13 SA - QSr1
2020-04-03 sprzedaż akcji przez Azvalor Asset Management S.G.I.I.C. S.A.
2020-03-26 kupno akcji przez członka zarządu
2020-03-20 korekta SA - R
2020-03-20 Korekta SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy