pixelg
nabycie spółki Nexity sp. z o.o. - 2020-02-27 - EVEREST INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (EVEREST)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

nabycie spółki Nexity sp. z o.o. - komunikat spółki EVEREST INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (EVEREST) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2020

Data sporządzenia: 2020-02-27
Skrócona nazwa emitenta
EVEREST INVESTMENTS S.A.
Temat


Nabycie stu procent udziałów spółki Nexity sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. informuje, że w dniu 26 lutego 2020 roku została podpisana umowa sprzedaży pomiędzy: Dawidem Kmiecikiem tj. osobą fizyczną będącą wspólnikiem spółki Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, a Emitentem. Na podstawie niniejszej Umowy Dawid Kmiecik sprzedał Everest Investments S.A. 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym spółki Nexity Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, za łączną cenę w wysokości 980.000,- zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto, która to zostanie zapłacona przez Emitenta Sprzedającemu w terminie 7 tygodni od dnia zawarcia niniejszej Umowy na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.

Ponadto Strony Umowy oświadczyły, iż Sprzedającemu będzie przysługiwać prawo odkupu Udziałów w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku za Cenę, pod warunkiem, iż w tym terminie nie ziszczą się łącznie kolejne, istotne dla Sprzedającego etapy inwestycji określone w Umowie Inwestycyjnej.

Prawo odkupu Udziałów Dawid Kmiecik wykona poprzez oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, które prześle Everest Investments S.A. w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, pod rygorem nieważności.

Everest Investments S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż stanowi ona kolejny krok uzgodnień inwestycyjnych i w przyszłości będzie miała wpływ na sytuację finansową Emitenta.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-02-27Łukasz GórskiPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:EVEREST INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:EVEREST INVESTMENTS S.A.
Adres:Grażyny 13, 02-548 Warszawa
Telefon:+48 22 110 00 25
Email:ir@everestinvestments.com
www:www. everestinvestments.com
NIP:8971739404
REGON:020684224

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Everest Investments SA
EVEREST
2020-03-26 podpisanie aneksu do umowy w sprawie nabycia 100% udziałów spółki Nexity sp. z o.o.
2020-03-26 kupno akcji przez członka RN
2020-03-24 kupno akcji przez członka RN
2020-03-19 powołanie komitetu audytu
2020-03-19 zmiany w zarządzie
2020-03-16 WZ - zmiana terminu walnego
2020-03-13 sprzedaż akcji przez Januarego Ciszewskiego
2020-03-09 sprzedaż akcji przez Januarego Ciszewskiego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy