pixelg
częściowy wykup obligacji serii O w celu ich umorzenia - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

częściowy wykup obligacji serii O w celu ich umorzenia

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiFABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC
Nazwa skrócona jednostkiFKD
Numer w roku:20/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: Spółka , Emitent ) informuje, iż w dniu 16 lipca 2019 roku na podstawie bilateralnej umowy o wzajemny potrąceniu wierzytelności zawartej z jednym z Obligatariuszy dokonał wykupu 500 sztuk obligacji na okaziciela serii 0 o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda. Cena wykupu jednej Obligacji serii O jest równa jej wartości nominalnej powiększonej o kwotę odsetek należnych do dnia wykupu. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu. Wzajemne potrącenie dotyczy wierzytelności Obligatariusza względem Emitenta tytułem Obligacji serii O oraz wierzytelności Emitenta względem Obligatariusza z tytułu zawartej umowy pożyczki. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Imię i nazwiskoStanowisko
Waldemar ZielińskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA
FABRYKAKD
2019-11-26 wykup obligacji
2019-11-25 przydział obligacji serii AA
2019-11-18 wykup obligacji serii O, serii N oraz zawarcie umowy pożyczki
2019-11-14 Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
2019-11-13 podpisanie znaczącej umowy
2019-11-05 emisja obligacji serii AA
2019-10-17 rozpoczęcie negocjacji z wierzycielem
2019-10-17 korekta Rb dot. spłaty kredytu inwestycyjnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR