Korekta prognozy skonsolidowanych wyników finansowych. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

KOREKTA PROGNOZY SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH.

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr34/2017

Data sporządzenia: 2017-12-06
Skrócona nazwa emitenta
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
Temat
Korekta prognozy skonsolidowanych wyników finansowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Emitent, Spółka") informuje, iż dokonał analizy aktualnego i przewidywanego wykonania kontraktów realizowanych przez spółki z grupy kapitałowej Emitenta, oczekiwań co do podpisywania kolejnych kontraktów, a także wpływu otoczenia gospodarczego na wyniki finansowe spółek z grupy kapitałowej Emitenta i zdecydował o korekcie prognozy skonsolidowanych wyników finansowych, opublikowanej po raz pierwszy w dniu 2 października 2016 r., raportem bieżącym nr 19/2016.
Zarząd przewiduje, że w latach 2017 i 2018 grupa kapitałowa Emitenta osiągnie następujące, skonsolidowane wyniki finansowe:

Dane w mln zł
2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 19,22 41,00 EBITDA 8,07 17,63 Zysk netto 5,00 11,48
Prognoza została sporządzona przy następujących założeniach:
zostaną utrzymane kierunki strategicznego rozwoju grupy kapitałowej Emitenta, tj.:
- budowa magazynów soli,
- produkcja drewna klejonego i KVH,
- budownictwo wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, - budownictwo jednorodzinne,
- prace drogowe,
- rewitalizacja zabytków;
nie nastąpią znaczące opóźnienia prac w ramach kontraktów obecnie realizowanych przez grupę kapitałową Emitenta;
zostanie zrealizowana istotna część kontraktów, w ofertowaniu których Emitent bierze obecnie udział lub przygotowuje się do złożenia ofert;
nie nastąpią dalsze, znaczące zmiany na rynku pracy, w szczególności w zakresie dostępności wykwalifikowanych pracowników i wysokości wynagrodzeń;
nie nastąpi dalszy, znaczący wzrost cen materiałów budowlanych;
zostaną utrzymane zasady rachunkowości dotychczas stosowane przez Emitenta.

Ponadto, Zarząd Emitenta zakłada, że w okresie objętym prognozą nie ulegną istotnej zmianie inne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności regulacje prawne, podatkowe i administracyjne oraz nie wystąpią nadzwyczajne, jednorazowe zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez grupę kapitałową Emitenta.

Zarząd Emitenta będzie na bieżąco weryfikował możliwość realizacji prognozy. W przypadku stwierdzenia możliwych rozbieżności pomiędzy prognozowanymi a osiąganymi wynikami finansowymi, korekta zostanie opublikowana niezwłocznie, w formie raportu bieżącego. Powyższa prognoza nie została poddana weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Podana do publicznej wiadomości w dniu 2 października 2016 r., raportem bieżącym nr 19/2016, prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na lata 2017 2020 przedstawiała się następująco:

Dane w mln zł
2017 2018 2019 2020
Przychody netto ze sprzedaży 23,90 39,70 44,80 45,60 EBITDA 11,00 19,10 20,90 20,40 Zysk netto 7,30 13,00 15,00 14,00
Prognoza ta nie była poddana weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Biorąc pod uwagę:
przesunięcie realizacji niektórych kontraktów na rok 2018, z przyczyny nie leżących po stronie Emitenta,
niekorzystne dla Emitenta zmiany warunków na rynku pracy, m.in. wzrost wynagrodzeń wykwalifikowanych pracowników;
wzrost cen materiałów budowalnych;

Emitent zdecydował o dokonaniu przedstawionej wyżej korekty prognozy wyników finansowych. Ponadto, biorąc pod uwagę planowane przez Emitenta działania zmierzające do dalszego zwiększania skali działalności grupy kapitałowej Emitenta, w tym zmianę rynku notowań akcji Spółki z ASO NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Emitent zdecydował o odstąpieniu od podania obecnie prognozy wyników finansowych na lata 2019 i 2020.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-06Waldemar ZielińskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
Adres:Paproć 118A, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon:+48 61 44 25 155
Fax:+48 61 44 25 156
NIP:7881965071
REGON:301087258

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA

FABRYKAKD
2018-11-15 wypowiedzenie umów prowadzenia ewidencji obligacji
2018-11-14 Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
2018-11-14 odwołanie prognozy wyników na 2018
2018-11-09 sprzedaż akcji przez Origin TFI SA
2018-11-06 zmiana terminu publikacji SA-QS3
2018-10-31 zmiana terminu wykupu obligacji serii G
2018-10-23 wypowiedzenie umów na wykonanie obwodu utrzymania drogi krajowej nr 8
2018-10-20 rezygnacja członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d